Dr. Fauszt Terézia és Schultz Ferenc

Egy remek pár remek példája vál/tásokról, változtatásokról, vállalásokról, közös alkotásról, tartalmas, élvezetes hétköznapokról, egymás és mások önzetlen támogatásáról…

Szöszi és Feri
„Hétfőn munkamegbeszélés, keddtől minden nap találkoztunk, vasárnaptól együtt élünk… Ennek 20 éve!”

A szívek doktornője Dr. Fauszt Terézia (Szöszi) főorvos asszony, aki hivatásának szakterülete szerint is - mint kardiológus, belgyógyász - a szív karbantartásával foglalkozik. Méghozzá teljes körűen, hiszen rendelőn innen, ügyeleten túl otthont teremtettek férjével, Schultz Ferenccel a közönség, a művészek és a művészetek számára. Úgy, ahogyan iskolát kellene teremteni az általuk gyakorolt módon szeretettel mívelt kultúrának is…
S, hogy miért is neveztem Fauszt Teréziát a szívek doktornőjének? Tudom, első blikkre sziruposnak tűnhet ez a titulus, mégis biztos vagyok abban, hogy ismerőseivel együtt a szó legnemesebb értelmében megerősíthetjük ezt a címet! Mert kérem, „A” Szöszi doktornő – 74. évesen, fiatalos rugalmassággal, fáradhatatlan lelkes odaadással orvosolja a betegek panaszait a rendelőben és ugyanilyen önzetlen, szívélyes nyitottsággal kínálnak felüdítő gyógyírt férjével, Ferivel, az otthonukban, Fonyódon működő Feng Shui Galériájuk minden programjával. Immáron 20 esztendeje hívják, fogadják és tartják jól a hűséges közönséget és a náluk szereplő művészeket. Náluk mindig „teltházasak” a rendezvények, hiszen a hűséges törzstagok mellett találkozhatnak új arcokkal is. A vendéglátás magától értetődően bensőséges, otthonos. Nem csupán a friss kávé, tea, pogácsa miatt. A fogadtatás mindenkivel szemben, személyre szóló, figyelmes, és a belépés ingyenes… S hogy mindez miként valósulhat meg? Mint fentebb említettem, őszinte, nyitott, önzetlen szeretetből. És most sokan mondhatják, hogy „No, de ehhez pénz kell”. Valóban kell valamennyi, no meg az a példaértékű szemlélet, hozzáállás, amit Szöszi és Feri képvisel. A Doktornő az éjszakai ügyeleteinek honoráriumait adja tovább a náluk fellépő művészeknek, előadóknak ilyen módon a köz javára. Rokonszenves példa! S, hogy tudná-e mindenki más is utánuk csinálni mindezt? Nos, ki-ki képességei és lelke szerint! A cikk végén Szöszi doktornő és férje, Feri képleteinek személyiség-elemzésébe is betekinthetnek. A szeretetből fakadó adakozást azonban bárki bátran kipróbálhatja, gyakorolhatja!

Érdemes megemlítenünk itt azt is, hogy városukban az állami művelődési intézményekkel azonos rangon tartják számon az ő összművészeti profilú galériájukat. Fonyód polgármestere pedig épp ezért elküldte hozzájuk tanulni, tapasztalni a művelődési ház munkatársait. Naná, hiszen a Feng Shui Galériában akkor is merészen aktívak a színes és bensőséges programjaikkal, amikor szezon előtt és után még vagy már épp alvóvárosnak tűnik ez a szép balatoni település.

Szöszi és Feri
Történetük nem éppen mindennapi. Százhúsz részes szappanopera ugyan nem kerekedne belőle, viszont motiválóan hasznos példa lehet azok számára, akik nehezen döntenek, vágyaikat, vál(toz(tat)ásra érett lépéseiket elodázzák, magyarán halogatnak… Akik azzal nyugtatgatják magukat, elvárásokba feszülve bele, hogy talán becsületesebb, és/vagy biztonságosabb benn maradni a tartalmat vesztett helyzetekben is…
Szöszi azt mondja magáról, „hamar döntök és gyorsan cselekszem, képes vagyok villámgyorsan átlátni a dolgok összefüggéseit, aztán megfontoltan, határozottan lépek tovább”. Így történt ez élete minden területén, minden időszakában, aminek eredménye a háromféle gyógyítói szakterület (belgyógyász, kardiológus, természetgyógyász), a feng shui okatatás, valamint az összművészeti galéria sikeres működtetése. Ugyanakkor magánéletében is bátran váltott irányt, amikor megérezte és megértette sorsa aktuális irányjelzéseit. Ferivel harmadik házasságát éli. Az ötödik x-en túl váltott, ráadásul egy nyolc évvel fiatalabb férfivel, egy hét leforgása alatt kötve össze az életüket… Merészség? Eleve elrendelés? Egyértelmű föl-, és Ráismerés a Társra…? „Hétfőn munka megbeszélés, keddtől mindennap találkoztunk, vasárnaptól együtt élünk. És ennek húsz éve már idén…!(2017.) Bár látásból ismertem már, de eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, ez az ember kell nekem… Szerencsére akkor már a sors is így rendezte a körülményeket, Feri akkor lett szabad…
Feri akkor 46 évesen, a jó kiállású, derék férfi ideálként, a béketűrő és béketeremtő, mindent megoldó ezermester arkangyali jelenségeként vállalta boldog érdeklődéssel, a Szöszivel való új élettér színgazdag feladatkörét… Innen kezdve együtt alakították úgy a közös otthonukat, hogy vendégük lehessen benne a nagy világ…
Portréfilmjük 2. részlete a kapcsolatuk történetéről

Dr. Fauszt Terézia a számok szerint


(A képletelemzések, melyek a REMEKEMBEREK honlapon olvashatók, a cikkben szereplők engedélyével és jóváhagyásával, az etikai szabályok tiszteletben tartásával, - így az intimitásokat és a teljességet nélkülözve - jelennek meg.)

Személyisége sokoldalúságát első látásra igazolja a születési számaiból – 1943.07.25 - fölállítható mátrixa.
Képességeinek sokaságát, erősségét és hatásosságát mutatja számtérképén, az átlagon felülinek könyvelhető 6 féle sík, azaz szám-konstelláció.
- A 123-as a veleszületett intelligenciáját és azt a képességét is mutatja, mi szerint egész életén át tanul és egészen idős korában is tud újabb dolgokat is elkezdeni. A világgal jól kommunikál, de a maga gondjairól nem panaszkodik. Aktivitása többszörösen mutatkozik képletében; mint ebben a síkban, az alábbiakban is.
- A 159-es számcsoport az elszánt, tevékeny megvalósítót igazolja, aki képes céltudatosan sikerre vinni elhatározásait. Ugyanakkor az egyenes jellemre is utal.
- A 789-es sík további megerősítést ad az életfogytig tartó kimeríthetetlen energiával járó aktivitásról.
- A 258-as sík ugyanezt az aktivitást a szenvedéllyel, belső motiváltsággal való cselekvésmódot igazolja.
- A 147-es együttállás az eddigieket hatványozza, az ún. domináns 4-es jellegével, így feladatai teljesítését a maximalizmusa hatja át. Egyértelműen a munka, a non-stop tevékenység lényének egyik legmeghatározóbb ismérve. Itt mutatkozik meg remek szervezői talentuma és extrém teherbírása is. Utal ez a jel a kézügyességre, a gyakorlatiasságra, mellyel úgymond „kézre áll” neki a fizikai munka is, ha bármikor szükséges ez a rend és a biztonság megteremtéséhez, szűkebb és tágabb környezete számára is. Általában vonzza az embereket gondoskodó, együttérző, együttműködő, tápláló, erős, karakán és egyszerre gyengéd női habitusa miatt is. Az itt található 7-es halmozódása átlagon felüli empátiát mutat, és itt jelenik meg a veleszületett, összetett gyógyító képesség is, pl. az ujjbegyek finom érzékenységével. Alkalmas, segítőkész, együttműködő vezető, irányító, de azt nem szereti, ha neki megmondják mit és hogyan tegyen. Épp ezért odaadóan és szeretettel segít bárkin saját elhatározásból, de nem alárendelhető, nem alkalmazott típus. Ezt Oroszlán napjának uralkodói jellege is alátámasztja.
- Az előzőeket fokozza a 357-es sík jelentéstartalma, amely a dolgok és az emberek megértésének képességét és a nyitott, fogékony szellemiségét mutatja. Gondolkodásmódja józan. Szereti a társaságot, a szórakozást, a zenét. Nagy belső erővel rendelkezik és elér mindent, amit akar.
Összegezve; mindezek pontosan beigazolják az aktív és gazdag életpályája ellátásához szükséges, és rendelkezésre álló született képességeit, a folyamatos önfejlesztéssel és a másokról való sokszintű gondoskodás elhivatottságával.

Schultz Ferenc a számok szerint


Az 1951. 02.05.-i születési dátum összértéke a domináns 5-ös és a nap számjele is 5-ös. A gazdag jelentéstartalomból néhány:
Személyisége elméje nyitott, fogékony, nagy tudásvággyal, toleranciával és nagylelkűséggel.
A 4 db 5-ös és a 159-es sík korai önállóságra, nagyfokú szabadságigényre, a természet iránti vonzalomra, kitartó, céltudatos akaraterőre utal. Bárhol, bármikor, bármiben képes érvényesülni. Céltudatos, aktív és kitartó megvalósítója terveinek. Élete során, életvitelében, hitében óriási vált/oz/ásokat tapasztalhat meg.
Érdekes, hogy a domináns 5-öshöz társuló 23/5-ös sorskódú személyiségek mindig képesek megteremteni a szükséges anyagiakat, aminek további biztonsági fölhalmozása már nem igazán motiválja. Sokkal jellemzőbb, hogy szívesen megosztja minden javát, lehetőségét másokkal. (Ez szintén igazolja a feleségével közös kultúr-missziójukhoz való hozzáállását.)
Két 2-ese többek között kifinomult intuitív képességeivel és az előző életekből hozott tudásmintákkal bármilyen olyan dolgot képes kreatívan megoldani, amit nem jelen élete iskoláiban tanult. Mind e lehetőségeket pedig leginkább mások javára, hasznára fordít, legszívesebben önzetlenül. Számára ugyanis nagyon fontos a segítő együttműködés, minőségi segítő Társként, amire viszont neki is nagy szüksége és igénye van. A párban működés azzal együtt is igaz, hogy egyidejűleg jelen van személyiségében az 5-ös mutatta önállóságának, és szabadságának megélése is. Fontos számára, hogy el-, és felismerjék, igénybe vegyék képességeit, szolgálatait, gesztusait. Amennyiben ezt nélkülöznie kell, az megrendítheti bizalmát és bezárulhat. Ezen azonban hamar túlteszi magát, ha szeretettel, figyelemmel, gondoskodással, gyengédséggel fordulnak felé. Ezt ő örömmel és sokszorosan viszonozza. Jószívűsége miatt vonzó az emberek között, ám pont ezért kihasználható is lehet. Alkalmazkodó, béketűrő, jól beépül csapataiba. Képes feloldani az emberek közti diszharmóniát. Barátságai életre szólóak. Minden élőlény iránt gondoskodó vonzalmat táplál. Rendkívüli szenzitivitásával folyamatosan, számtalan non-verbális információt „radaroz”, aminek feldolgozásához zavartalan minőségi egyedüllétekben való töltődésekre van szüksége. Ha ezt nélkülöznie kellene az türelmetlenné, döntésképtelenné teheti, amin szerencsére viszonylag hamar átlendül széles spektrumú érdeklődése, és céltudatos megvalósító habitusa segítségével.
Összegezve: Feri tehát ideális, odaadó, segítő, együttműködő Társa Szöszinek.
Kapcsolati minőségük 9-es, aminek mottója a „Teljesség és bölcsesség”. (Minden szám jelölhet pozitív és negatív aspektust is.) Itt most csak a pozitív értelmezéssel foglalkozunk, mivel a kapcsolatuk ebben az állapotban működik. Így ez azt jelenti, hogy köztük az együttérzés és a tolerancia az alap. Még problémáik által is, de feladataik közben mindenképpen a teljességre és az életre tanítják egymást, míg a közös és az egyedi belső fejlődés lehetőségét is megteremtik egymásnak.
További jó egészséget, sok tartalmas programot, gazdag, aktív, boldog, közösen eltöltendő évtizedeket kívánunk!
ELA és NM

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek