Dr. Koiss Róbert

Nőgyógyász, onkológus
Nők százainak hosszabbította már meg életidejét.

Műtét után, rendelés előtt és alatt, konzultációk közben mindig töretlen, fegyelmezett és fáradhatatlan. Figyelemmel, egyenrangú embertársi minőséggel fogadja és üdvözli a visszatérő és az ismeretlen pácienseket is. Mindennapos felelősségteljes területein osztályvezető főorvosként, operáló onkológusként, rendelő nőgyógyászként, előadást tartó tudósként egyaránt csodálnivaló habitusának állandósága. Amint Semmelweis Ignácot az „Anyák Megmentője” címmel őrzi az utókor, úgy Koiss Doktort a „Nők Megmentője”-ként tisztelhetjük sokan. Minden túlzás nélkül.

 

Az általa vezetett kórházi osztályán, rendelője előtt néhány várakozó hölgy, családtagok. Nála nincs zaklatott tumultus. Mindenki egyeztetett időpontra jön. Jól szervezetten. Az „új” betegek szorongó érdeklődéssel faggatják és hallgatják a „kontrollra visszatérők” történeteit, félelmekről, szeméremről, kezelésekről, gyógyulásokról és persze az orvosokról. Mikor a kórházi tartózkodás mikéntjének praktikáira kerül a szó, az egyik asszony - „beavatáson” túljutott gyógyultként - lelkesítőn meséli tapasztalatait: „… Az egészségügyi küret után néhány héttel, behívtak a vidéki kórházunkba és közölték velem, amit nem szerettem volna megtudni soha. Rosszindulatú a folyamat…, és az ottani főorvos a szövettani lelettel együtt, már adta is a kezembe a beutalót ide a Szent István Kórházba, egyenesen Koiss Doktorhoz. Kérdeztem is, hogy ennyire nagy a baj, hogy az otthoni kórházban már le is tettek rólam. Úgy magyarázták, ezzel a megoldással járok a legjobban. Jöttem hát, ahogy tudtam, és valahogy csodák csodája, de viszonylag hamar kaptam időpontot Koiss doktorhoz. Tudom, hogy sokan járnak hozzá, mégis hihetetlenül türelmesen meghallgatott miután átnézte a papírjaimat. Még azt is megkérdezte, hogy megvizsgálhatnak-e egy doktornővel. Nem utasított… Elmondta, hogy az én helyzetemben az operáció a legcélravezetőbb lehetőség. Először egy későbbi dátumot adott, aztán ahogyan lapozgatott a műtéti naplóban, egyszer csak ajánlott egy egészen közeli időpontot, mondván, hogy minél előbb túljutok a beavatkozáson, annál jobb eséllyel gyógyulhatok. Nem voltam VIP beteg, mégis tusolós szobába kerültem… Öt nappal a laparoszkópos műtét után mehettem is haza. Nagyon hálás vagyok azért, hogy szinte föl sem kellett fognom, milyen hosszadalmas procedúrától és szenvedéstől menekültem meg! Az életem meghosszabbítását köszönhetem Koiss doktornak!... Pedig a kivizsgálás előtt már a végrendeletemet is elrendeztem…

ELA: - Több történetet, élményt hallgathattam meg a betegeitől, s úgy érzékelem, valami szelíd, kiegyensúlyozott, tiszteletteli szeretet övezi Önt… Árulja el, hogyan éri el a sokféle személyiségű nővel szemben, hogy a vizsgálat előtt ruhájukkal együtt, szemérmességüket is levessék! Gondolok itt arra a furcsa érzésre, hogy a nők azért a betegségükben is Nők…, hiúságukban pedig már ott kavarog a szorongásokkal teli küzdelem…!

Dr. Koiss Róbert: - Viszont a betegség tudata és a belőle feltörő életösztön már valószínűleg az a tudatállapot, amikor a Nő és az Orvos a gyógyulás céljával együttműködő emberekké válnak. Az orvosban – lásson, érzékeljen is bármit a vizsgálat közben –, nincs, nem lehet semmiféle előítélet, nem zavarja a beteg állapota, ugyanis ilyenkor nem Férfiként tekintünk a Nőre, hanem mint segítségre szoruló Emberre. Mind emellett hitvallásom szerint, én a gyakorlatban egyedien, személyre szabottan, irányítottan beszélgetek a beteggel. Mivel ma már tudjuk, hogy sok nőgyógyászati betegségnek pszicho-szomatikus kiváltó oka van, eleve a nők érzékenyebb lelkisége felől kell megteremtenünk a bizalmi alapot a vizsgálathoz, a gyógyításhoz. Ez pedig a feltétel nélkül mindenkivel szembeni tisztelettel kezdődik.

ELA: - Ez mind szép és igaz, de tudjuk, hogy túl sok a beteg, túl kevés az orvos, kevés az egy főre jutó idő és mindezek miatt, meg egyébként is, óriási a felelősség! Szokott-e Önre is ránehezedni a stressz?

Dr. Koiss Róbert: - Nem, hiszen a stressz épp leblokkolná a figyelmet, a tervezett és a spontán problémamegoldó gondolkodást, főleg abban az összehangolt team-munkában, ami például a műtőben is zajlik, ahol szinte egyszerre veszünk levegőt is. Tehát lehetőleg kiegyensúlyozottnak kell lennünk.

ELA: - Valóban, ennek hírében áll a csapata is és, hogy „nagyon együtt vannak”!

Dr. K.R.: - 2016. januárjától vezetem az osztályt és abban kezdettől tudatos vagyok, hogy megteremtve a rendet, fenntartva az összetartó fegyelmet, megvalósítható és megtartható legyen az alapos, precíz, odafigyelő összmunka, amit megkövetel az orvoslás. Közösségi döntéseket hozunk, amihez már mindenkinek tartania kell magát. Ha sikerül elérni, hogy mindenki jó érzéssel tekintse ezt szívügyének, akkor már nem lehet éket verni közénk. Minden körülmény között így lehet a legtöbbet tenni és a legjobban teljesíteni.

ELA: - Akár látogatóként szemlélődve a kórházi osztályán, akár személyesen a rendelőben, föltűnik az ön személyiségéből valami finom különlegesség. Ez pedig a fegyelmezettsége, ami nem valami poroszos uralkodói tartásban nyilvánul meg, sokkal inkább egyfajta egyenrangúságot sugárzó, konfliktusmentes, kellemes rugalmasságban mutatkozik meg. Ez teszi vajon lehetővé a mindennapos sokirányú tevékenysége mellett a kutató munkát, a hazai és nemzetközi fórumokon, kongresszusokon való aktív, és sikeres részvételeit is?

Dr. K.R.: - Ez valószínűleg ösztönösen lényem része is, de ugyanakkor tudatos is bennem. Valószínűleg, mert vonz a fejlődés és hiszek a benne megalapozható fejlesztésben, ami erősen motivál is. Ehhez persze nélkülözhetetlen a flexibilitás, amihez viszont szükséges egyfajta felelősségteljes szelektálás is. Úgy napi szinten, mint az előrelátó tervezésben. Nagyon fontos gyakorolni is mindezeket a képviselt irányvonal mentén, hogy ne elvtelenség és/vagy szétszórtság uralja el a személyes, és a közösségi dolgainkat. Ezért is adtam be egy tanulmány alapú javaslatot (?) az Egészségügyi Államtitkárságra, amely hitem és tapasztalataim szerint komoly, előremutató változtatásokról szól. Azért is éreztem erre indíttatást, mert 22 éve dolgozom már ebben a kórházban, a ranglétra minden fokát végigjárva és átlátom, átérzem a nagycsapat minden feladatkörét, lehetőségeit és küzdelmeit.

ELA: - Engem elemzőként mindig nagyon érdekel, hogy ki miért választja pont azt a hivatást, amit… Ön mikor és milyen varázslattól vezéreltetve választotta ezt az utat, hogy orvos lesz…? S miért épp a nőgyógyászat területén horgonyzott le?

Dr. K.R.: - Nyolc éves voltam, és az általános iskolában védőoltást kaptunk egy számomra nagyon szimpatikus gyermekorvostól. Mint úszó, vízilabdázó nebulónak, nagyon imponált, hogy a „doktor bácsi” is sportol, jó kiállású és nagyon értett a gyerekek nyelvén. Akkor döntöttem el, hogy orvos leszek magam is. Szóval nem dinasztikus okokból vagy szülői elvárásra vettem erre az irányt. Aztán, a „versenyistállóként” számon tartott jó hírű Apáczai Gimnáziumba jártam - ahonnan szinte mindenki ment tanulni tovább-, én is elsőre bejutottam az egyetemre. Ott aztán évekig a sokrétű belgyógyászat volt a célom. Viszont a gyakorlatok között már az fogalmazódott meg bennem, hogy a betegség fölismerése után a sebészeti terület az, amely a fölfedezés után a fölfedéssel a megoldást is megadhatja. A Tudományos Diákkör tagjaként bejárhattam az akkor még ultramodernnek számító Transzplantációs Klinikára, ahol a speciális fakultáción iránymutató hatást gyakorolt rám Popik Ervin Doktor, aki úgy viszonyult az orvosláshoz, mint művészethez. Ötödévben ajánlották föl, hogy jöjjek ide a Szent István Kórházba, a Nőgyógyászat daganatsebészetére. Mivel kapcsolataim nem voltak és ez a téma érdekelt is, diploma után - úgy nevezett díjazatlan gyakornokként – dolgoztam itt másfél évig. Folyamatában pedig egyre jobban megfogott ez a terület. Nagyon sokat tanultam.

ELA: - Az utóbbi pár év újabb jelentős szakmai előrelépéseket hoztak.

Dr.K.R.: - 2015-ben a Magyar Méhnyak-kórtani és Kolposzkópos Társaság elnökének választottak 2019-ig. 2014-2015 decemberéig pedig szakmai vezetője voltam annak a projektnek, amely a védőnőket készítette föl a méhnyak-szűrésre. Ez alapozta meg a jelenlegi feladatomat, hogy 2016 januárjától főorvosa lettem a Szent István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati osztályának. Ugyanettől az évtől vagyok az Európai Kolposzkópos Társaságnak is vezetőségi tagja.

ELA: - Őszinte elismeréssel gratulálok a REMEKEMBEREK nevében, és kívánok minden betegének sikeres gyógyulást!


Dr. Koiss Róbert a számok szerint

születési számai: 1971. 10. 20. Sorskódja: 21/3

A teljesség igénye nélkül a pályáját beigazoló néhány elemet ismertetek csak.

A 20-as születési napszáma utal a magas fokú intuíciós képességére, ami a gyógyító és kutató munkájában sok eredeti, újító ötlettel gazdagítja. Ugyanakkor ez a jel mellett szinkronban értékelhető a mátrixában megjelenő további 2 db. 2-es, ami szerint személyisége eredendően „Az ” együttműködő Segítő Társ, aki férfiként finom lelkülettel, gyengédséggel képes varázslatosan lelkesíteni másokat és különleges képessége van arra, hogy bárhol, bármit megoldjon. (Ld. Nőgyógyászati onkológia, stb.)

Ezt erősíti meg az ún. domináns 3-asa is. Jól ráérez mindig arra, hogy kivel, mikor, hogyan kell kommunikálnia pl. az érzelmileg mélyen ható dolgokról. Ehhez kellő fantáziát és verbális tehetséget is mutat a 3-as, de a 21/3-as sorskódja is. E szerint az együttműködés biztosította egyensúly, a kreativitás és az önkifejezés feladatkörein munkálkodva bizonyos magasabb rendű ügyek végrehajtása mentén kell tanítani, lelkesíteni, inspirálni embertársait.

A 2db. 9-ese utal az analitikus szellemiségére, melynek szintén egyértelmű szerepe van hivatásában. Továbbá ugyanez a szám jelzi igazságérzetét, becsületességét.

A 123-as konstellációs síkja szerint születetten intelligens, s az itt megjelenő 4 db. 1-ese azt mutatja többek között, hogy nyelveket könnyen, gyorsan tanul. Szellemileg folyamatos lobogásban él, állandóan és mindenhol képes rengeteg információt befogadni. Idős korában is fogja képezni magát és akár teljesen új dolgokba is belekezd. Tehát érdeklődési területein a korszellemnek és a kihívásoknak megfelelően, flexibilisen halad tovább.

Dr. Koiss Róbert weboldala itt érhető el.

 

 

 

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek