Incze Zsuzsa

  Az MTVA szerkesztő - műsorvezetője 

A Csellengők  földi őrangyala

Igaz, hogy Incze Zsuzsa is rádiózott, de valahogyan nem keresztezték korábban útjaink egymást. Az azonban mindig fölkeltette az érdeklődésem műsorai láttán, hogy vajon milyen összetételű lehet a képlete egy ilyen mélyen empatikus, kitartással és szükség esetén harckészséggel is megáldhatott, segítő missziót teljesítő nőnek. Egyszer aztán áttelefonáltam neki a tévébe, hogy szeretnék egy ilyen elemző cikket írni róla. Zsuzsa pedig ettől hihetetlenül felvillanyozódott, aztán elkezdte sorolni, hogy mi minden dolga van és ezer felé megy forgatni az országban, szóval nem tudja, mikor tudna leülni velem nyugodtan beszélgetni. Erre én megnyugtattam, hogy ez épp olyan műfaj, ahol ismeretség, találkozás és egyéb befolyások nélkül, csupán a születési adatokból én előbb elkészítem a dolgozatot, aztán átküldöm neki jóváhagyásra. Pár nap elteltével amikor elolvasta a róla szóló cikkemet, boldog lelkesedéssel hívott föl és elmesélte, hogy Anyukája is meg volt döbbenve, annyira találónak értékelte az elemzést. Három nap múlva aztán csak sikerült időt szakítania a személyes találkozásra, hiszen érdekelte minden más is, ami a képletből még kiolvasható, ám az már nem publikus. Eljött hozzám a nyári hőségben egy malomkerék méretű, gyönyörűséges parfétortával és több órán át alig tudtuk befejezni sok témában a kérdezz-felelek-et. A maratoni diskurzus után magam is úgy éreztem, valóban telitalálat az elemzése.   

     Az alábbi cikk 2010-ben jelent meg a Családi Lapban     


  INCZE ZSUZSA a számok szerint       

    Neve mindannyiónk számára a jó ismerőst jelenti, túl azon, hogy „képernyős személyiség”. Lelki ízlésének köszönhetően azonban messze nem úgy, mint ahogyan manapság ez „trendi”. Lényéből fakadó együttérzéssel és igaz segíteni vágyással, következetesen kerüli a hatásvadász szenzáció-gyártás minden elemét. Vigyázza riport-alanyait. Emberként tisztelve őket, látja lelküket, sebzett pontjaikat és tiszteletet sugall a nézők számára is. Észleli bajaikat, de nem sír velük, hanem kezet nyújtva kivezető utat mutat…

Incze Zsuzsa számmisztikai képletének, szinte minden jele hivatását igazolja, vagyis ERRE SZÜLETETT.

Zsuzsa június 25.-én született, délután 2 óra körül. Napja szerint tehát Rák jegyű, Mérleg aszcendenssel. Ez pedig azt jelzi, hogy számára a család, a szeretet, a béke, a harmónia meghatározó lételem. Sőt családként él meg „külsőbb köröket” is. A 25-ös születési nap mottója pedig a szerénység, vagyis számára a média hatalma közérdekű eszköz és nem az egó hiúságát szolgálja.

A Millman - féle számítási módszer szerint, az ún. 29/11-es kódja, személyiségének karitatív színezetére utal. Mindez személyes sorscélja szerint úgy értelmezendő, hogy kreatív energiáit magasabb rendű alapelveit, teljes odaadással, bölcsességének megfelelően, embertársai szolgálatára kell fordítania. Elhivatottságának megnyilvánulásai, környezetében igen inspirálóak. Energiamezeje 2-3-szor kiterjedtebb hatású az átlagnál.

A felrajzolt képlethálóban mutatkozó két 1-es nyitott lényre utal, aki képes szóban és írásban is kifejezni gondolatait, érzelmeit. Így nem véletlenül, műsorai nyomán könyvei is napvilágra kerültek. Egyenes lelkialkatúként örömében nevet, bánatában sír. Amikor megbántják, fájlalja, megsértődik, és nem felejt – önvédelemből! -, de megbocsát, hiszen a Rák szeretetigénye és a Mérleg harmonizáló, békés lénye alkalmatlan a haragtartásra, a kiegyenlítődést keresi és segíti.

E személyiség-térképen szembetűnő a több irányból adódó, egymás erejét meghatványozó érzelmi motiváltság, melyeknek eredendő célja mindig a szolgálatra mutat.

Az úgynevezett, domináns 2-es szám jelentése már önmagában is ezt jelöli. E szerint Zsuzsa rendkívül gyengéd, béketűrő, barátságos, intuitív. Született segítőtárs, aki harmonikus csapatban „hegyeket képes megmozdítani”, mert az eredendő szeretetigényét biztosító környezet fokozottan felszínre hozza legjobb adottságait. A belőle áradó gyengédség azonban visszajelzést, viszonzást is igényel, számára is ez a legfőbb lelki „táplálék”.

Őszinte megnyilvánulásai arra késztetik, hogy mindig kimondja, amit érez, ám szándékosan soha nem képes megbántani senkit, általában a személyre szabott tónust találja meg mindenkihez. Ezt támasztja alá a két 7-ese is képletében, mely szerint különlegesen fejlett empátiás adottságával képes enyhülést, vigaszt nyújtani a rászorulóknak. Egybevetve mindezt a hiányzó 8-as szám jelentésével - mely magában hordozza az átlagtól eltérő gondolkodást valamint azt, hogy gyakran az érzelmi többleteitől elvonatkoztatva kell értékelnie a szituációkat. Rákényszerülhet tehát többször is arra a fölismerésre, hogy csak azokon lehet segíteni, akik azt maguk is igénylik és hagyják.

Analitikus gondolkodását, igazságérzetét, felelősségtudatát a 9-es szám jelenléte segíti. Ugyanez utal továbbá arra is, hogy szüksége van közszeretetre, közfigyelemre, úgy a bensőségesebb, mint a tágabb hatókörből, melyektől a biztonságot adó, a tevékenységét visszaigazoló impulzusokat várja. Ennek híján meginoghat, ám a legapróbb szeretet-gesztus újra megerősíti.

Fontos megjegyezni, hogy - a már említett - 2-esek, 7-esek és 6-osok jól fejlett 6. érzékkel megáldott, intuitív személyiségre utalnak, aki érzékeli a „jeleket” és képes a benső utat járni. Fontosnak érzi saját fejlődése okán is az önkontrollt, mely segíti a megújulásban, a megpróbáltatások szabta újrakezdésekben, újrateremtésekben.

Rák napjegye, 2-esei, 6-osai mind arra utalnak, hogy párban és csapatban képes csak hatékonyan és kiegyensúlyozottan működni, magánéletben és munkahelyén egyaránt. Mi több, lelki komfortját alapvetően párkapcsolatban tudja megélni. Hivatásbéli komoly sikerei, legfőképp párja, és szerettei visszaigazolásaiban nyerik el legértékesebb értelmüket. Föltétlen jóhiszeműségével hajlamos a számára jelentős embereket idealizálni, mely gyakran csalódásba torkollhat.

A képletek szíve, motorjaként jelzett 5-ös számból kettő jutott Zsuzsának, mely alapvetően, születetten biztosítja az önbizalmat. / Ezenkívül - mint minden más elem- ez utóbbi is több jelentéssel bír./ Megállapítható az 5-ősök mennyiségéből, hogy Zsuzsa kifejezetten rátermett csapata vezetésére, ugyanis meglátásaiból ötletek, majd tervek alakulnak, melyeknek kivitelezéséhez szorgalma, aktivitása képes lelkesíteni segítőit, munkatársait. Ebben megerősítést mutat az ezen a vonalon átfutó 159-es ún. Elszántság és kivitelezés síkja. Ez a két tényező utal jó szervezői képességeire és, hogy bármiben képes helytállani. Minthogy említésre került vezetői karizmája, látnivaló azért az is hogy békeszerető személyisége elenére sem szíveli a kontrollt. A csapathoz, és családba tartozás tényével együtt is erős a szabadságigénye. Egészsége alapvetően jó, de fenntartásához békés, nyugalmas, szerető közegben, és a természetben való feltöltődésekre fokozottan van szüksége. Leginkább a fölvállalt és kifejezésre juttatott szeretet-megnyilvánulásokban érzi magát elemében, mert sérülékenységét más is jelzi. A különleges 2-6-7-11 együttállás szerint, élete korábbi szakaszaiban, a környezete nyersebb megnyilvánulásaira „érzékeny mimózaként”, zárkózottsággal reagálhatott, melyet az óta a sors, mint nagy tanítómester, évek során a bölcsességgel való hozzáállásával már kiválthatott.

Minden bizonnyal saját sérülékenységének tapasztalatait volt képes transzponálni különleges együttérzésével, melyet mára kreatív érzékenységgé érlelt a segítségre szorulókat szolgálva.

Incze Zsuzsa személyisége, küldetése, föltétlenül ezt a sorsutat írta elő.

Műsorsorozata tizenöt esztendeje méltóképp bizonyítja, hogy fölismert hivatását követi és teljesíti.

Sokan köszönik neki a Csellengők fölkutatását és családjaik segítését!

A Családi Lap gratulál és további sikeres munkát kíván!

Erdélyi Lili Ada  

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek