Mohai Gábor

Előadóművész

Az MTVA bemondója, műsorvezetője

Gáborral egy "közös otthonban" - a legendás Bródy Sándor utca 5-7.szám alatt működött Magyar Rádióban - dolgoztunk számottevő, remek éveket. Eleinte csak köszöntünk egymásnak a folyosókon, a Pagodában, hiszen hozzá képest kezdőként, én elragadtatással és tisztelettel néztem föl rá, az akkor pályája csúcsán lévő, tévé képernyőjéről országosan ismert Mohai Gáborra, az élvonalbeli bemondóra, műsorvezetőre. Aztán valahogyan szóba elegyedtünk, majd beszélgetés közben megható meglepetésként ért, hogy teljesen "képben" volt a rádiós munkáimmal és egyéb tevékenységeimmel kapcsolatosan. Gábor alapvetően közvetlen, kedves, figyelmes, segítőkész mindenkivel szemben, mégis kitüntetőnek érzem és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy barátai között tudhatom magam.

Róla is a Családi Lapban volt sorozatomban írtam a következő cikket 2011.-ben     


      Mohai Gábor a számok szerint...

Az utóbbi néhány esztendő - a média új elveivel - kitermelt egy olyan sztárkultuszt, amelyben az ismertségnek szinte föltétele, hogy botrányhősként is „bedobja magát„ a közszerepre számot tartó személy. Így aztán gyakran a nem épp ízléses intim hírek és nem az érdemi produktumok tartják a közönség előtt a „celebeket ”.

Mohai Gábor azonban elegáns visszafogottsággal, máig töretlenül tartja népszerűségét. Maholnap négy évtizede éve, hogy ismerjük őt a Magyar Rádió és a Magyar Televízió bemondójaként. Számtalan film szinkron narrátoraként is felismerhetjük kivételesen szép, megnyugtató, bársonyos hangját, és etalonként követendő hibátlan beszédstílusát. Az utóbbi években az MR 3 Bartók adó reggeli műsorait vezette, napjainkra már csak a híres Márvány termi koncertek közvetítéseit konferálja. Szerencsére azonban még naponta hallhatjuk őt a Kossuth adó déli krónikája előtt felhangzó harangok és készítő mestereik történetének ismertetésével. Előadóművészként pedig különböző zenés, irodalmi összeállításokkal továbbra is igen aktívan járja az országot, hol egyedül, hol társaival, más műsorokban Dévai Nagy Kamillával, Pitti Katalinnal. 

Különleges rajzolatú személyiség-, és sorstérkép az övé, melyben egyből az a legszembetűnőbb az elemző számára, hogy a számmisztikában használatos 9-es négyzethálós „térképen” az 5-ösön kívül minden szám jelen van. Mondhatnánk azt is, hogy minden lehetőséget és segítséget magával hozott a képlet tulajdonosa ahhoz, hogy életútján pótolhassa ezt az egyetlen hiányt. Az 5-ös ugyanis a szabadság, az önfegyelem és az önbizalom jelképeként a képlet motorja. Akinél ez alapként hiányzik, annak lelkileg mindenért jobban meg kell dolgoznia, képességeinek kibontakoztatására és kamatoztatására. Azonban a most vizsgált számkombinációnál az is rögtön szembeötlő tény, hogy az október 26-án született Mohai Gábor 30/3-as sorskódjában a 0 mégis erőteljesen pótolva az 5-öst, szinte megsokszorozza egyéb adottságainak hatóerejét. Mert mit is jelent a ’0’? A belső képességek beteljesítését az érzékenység, az intuíció, az erő, a jó kifejezőkészség által. Fordíthatjuk ezt úgy is, hogy ami nem találtatott a révnél, megkerült a vámnál.

Az mára már mindenképpen megállapítható az ő élettörténetéből, hogy sikerpályát ível. Izgalmas tehát föltenni a kérdést, hogy mennyi ebből az eleve elrendelt és mennyi a saját fölépítmény. Amennyiben az imént említett ’0’-ás jelből, mint beteljesítendő belső képességből indulunk ki, jól tudjuk, hogy Mohai Gábor a születetten, egyedien szép színtónusú hangjára alapozta pályafutását, amivel ki is aknázta a sorsadománya által körvonalazott legfőbb feladatát. Rádiós, tévés bemondói munkáján felül előadóművészként is kamatoztatja Isten áldotta ajándékát. Ehhez pedig szintén kapott több segítséget földi útjára ama tulajdonságával, hogy reálisan képes fölmérni saját kvalitásait és mozgósítja is azokat. Ezt jelzi többek között a 369-es sík is képletében. Önvallomása szerint sosem színész akart lenni, sokkal inkább előadóművész, ami az ő lelkületéhez jobban illő intimebb műfaj és ráadásul maga választhatja meg az alkotó önkifejezés elmeit, eszközeit.

Mint azt fent említettem, a kivetített négyzethálójában minden szám körülveszi, mintegy segítőn körülöleli azt az egy hiátust. Így nemcsak, hogy minden más képesség megmutatkozhat, de adódik is mindjárt négy összevont megerősítése az ún. síkokban. Elsőként a 123-as sík biztosítja azt, hogy született intelligenciája, mentális adottságai révén, átlagon felül, jól kommunikál a világgal. Továbbá ez a részlet mutat rá arra is, hogy képes egész életén át tanulni és folyamatosan megújulni, sőt idős korában is újabb dolgokba kezdeni. Ez egyértelműen kortalan egyéniségre utal. Talán ez a tény is érthetőbbé teszi, kiismerhetetlen, titokzatos lényét, hiszen saját maga is érzékeli és igényli tudatosan személyisége fejlődő változásait. E síkot erősíti domináns száma a 3-as, mely ebben a konstellációban hatványozza a megállapítást, hogy kommunikátornak született. Az önkifejezés bár lételeme, mely mindig tevékenységre motivált, sérülékeny érzékenységével csendes lelki küzdelmet folytatva mégis töretlenül halad hivatásában, így tevékenységei gyümölcsöző eredményűek. A szintén itt értelmezendő három 1-ese szerint távolságtartónak tűnhet, pedig mindez, egyfajta önvédelem, rendkívüli érzékenysége miatt. Annál is inkább, mert 2-ese viszont barátságos, segítőkész, intuitív, együttműködő vonásokkal gazdag személyiséget mutat. Gyengéd, szeretettel teli, világunk minden lénye iránt. Kutyái és kertje lakói is ezt tanúsítják.

A 147-es együttállás pedig manuálisan és gondolatilag is kreatív egyént mutat, aki fizikai síkon praktikus és ezért is mindig szüksége van arra, hogy tudja mit, miért tesz. Azt viszont egyáltalán nem szíveli, ha neki akarják megmondani, netán utasítani, hogy mit tegyen. Szintén veleszületett adottsága, hogy vonzerővel hat embertársai túlnyomó többségére. A 3-as még azt a varázst is hozzáadja, amivel mindig tudja, érzékeli, hogy kivel, mikor, hogyan kell megnyilvánulnia. Mikor valamit már elhatároz, azért céltudatosan, jól szervezetten dolgozik. A 369-es sík egy magasabb szintű empátiát jelez, túl az együttérzésen, részvéten, magába foglalja a harmóniaigényéből eredő igazságérzettel, felelősségtudattal elegy, béketeremtő szerepkörét is környezetében. Ugyancsak itt mutatkozik meg a 3-asokkal társult, 6-os jelentéstartalmai szerint, az önkifejezésben megnyilvánuló művészeti érzék és sok más talentuma.    Előadóművészként a zene és az irodalom frontszerepével. Szintén itt leljük meg vonzalmát a hitvilághoz, vallásokhoz, spirituális filozófiákhoz. Manapság úgy véli, legboldogabb a papi hivatással lett volna, görög- katolikus lelkész édesapja nyomdokán, habár jelenlegi hivatását is személyiségébe olvadó telitalálatként éli meg. A negyedik képletsíkja a 789-es pedig egész életére kifogyhatatlan és folyamatosan megújulni képes energiával biztosítja, ami szerint, ha valami munkában benne van éppen, akkor enni, inni is megfeledkezik.

Mohai Gábor olyan Skorpió napú, Mérleg aszcendensű személyiséget formáz, aki míg nagy érzelmi magaslatokat és mélységeket él meg, ösztönösen és tudatosan is a harmóniát keresi és teremti meg maga körül. Ezt feladatként erősíti meg a 30/3-as sorskódja is, miszerint érzékenysége, kreativitásával, szublimált módon /pl. irodalmi estek/, az érzelmi őszinteséget átélve, példaként, másokat lelkesítőn kell megnyilvánulnia.

Mindezt röviden és velősen foglalja össze születési napszámának mottója a 26-os, mely szerint új utakat kereső, egyéni stílusú, magasröptű, kreatív személyiség, akinek életútján egyensúlyát meg kell találnia, és meg is kell ezt tartania a sikerek közepette is. Töretlen pálya íve, a közönség róla alkotott képe, a Radnóti –díj, és a Magyar Köztársaság Arany Érdem Keresztje kitüntetések szintén igazolják, hogy méltón követi sorsa rendelt irányát.

Erdélyi Lili Ada

2011. Családi Lap

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek