Tokody Ilona

   Világhírű  operaénekes

„Művésznek, papnak tennie kell a lelkek javáért!”


   Ilonát is "munka-otthonomban" a Magyar Rádióban ismerhettem meg személyesen. Méghozzá a nagy szakmai tiszteletnek örvendő Szabó Éva kolléganőnknek köszönhetően... A mindennapos rádiós társasági életünk szertartása szerint a legendás rádiós büfében, a Pagodában kávéztunk. Éva odaintett magához és helyet kínált asztalánál, a régi szocreál piros műbőr bevonatú fotölyben, egy kis időmúlató társalgásra, míg műsora stúdióvendégeit várta. Éva ült a Bródy porta bejáratával szemben és egyszer csak fölragyogva, széles mosollyal, már az udvar felé integetve konstatálta, hogy megérkezett Tokody Ilona. Bemutatott bennünket is egymásnak, " ö-ző" dialektussal , hiszön mindhárman mögértjük ezt az ízös beszédöt. Éva ugyanis hódmezővásárhelyi, Ilona pedig velem együtt szögedi. A műsorukhoz kiírt stúdióidőig volt még jó húsz percünk, amíg úgy beszélgettünk egymással, mintha a világ kezdete óta ismertük volna egymást. Igazán elcsodálkoztam azon, hogy a nemzetközi ismertséget elért opera díva természetes közvetlenséggel viszonyul mindannyiónkhoz, modorosság nélkül, finoman, visszafogottan. Pár héttel később ismét a Pagodában találkoztunk és őszintén meglepett, hogy a köszönéssel megelőzött, aztán körülbelül onnan és úgy folytattuk a beszélgetést, ahol legelőször abbahagytuk...

   Az alábbi cikkünk megbeszéléséhez már évekkel később ültünk le az Operaház közelében lévő, a művészek körében igen népszerű fogadóba a Balettcipő-be.  


   Tokody Ilona a számok szerint

Vannak irigyelt és irigylésre méltó, de legalábbis, annak vélt Sorsok és „Viselőik”. Ők, mintha a Nagy Mesék birodalmából köszönnének ki ránk, a rájuk csodálkozó földi halandókra. Miközben földi pályát járnak ők is, a „Kivételezettek”, a „Kiválasztottak”, a „Népszerűek”, nekik itt és most épp az ismertség adta hatalom megtapasztalásával járó felelős szellemi-lelki vizsgán kell átjutniuk. Méghozzá nem jelentéktelen próbatételekkel, nem csupán a rajongó és a kritikus tekintetek ágas-bogas útvesztőin mentve át igazi lényüket. Jó esetben a sikeres „Alázatos Szolgálat” – minősítéssel, az „Élet Diplomájához”.

Lássuk tehát, hogy a sorsterv feladatainak betöltéséhez milyen - a személyiségét segítő /nehezítő - konstellációkkal érkezett a földi Létbe, és hogy mi minden állapítható meg egy személyes képletből, amikor az életút mára már nyitott könyv a nagyvilág előtt is?

Tény, hogy nemzetközi hírű, Kossuth-díjas operadívánk számtalan elismerés és díj birtokosa.

Tokody Ilona a számmisztika szerint a 31/4-es sorsutat járó személyiség. Ebben az összképben, az ún. domináns 4-es az egész életén átívelő fejlődést, és stabilitást teremtő célt jelölte ki, továbbá a 3-as, érzékenységet és önkifejezési motiváltságot jelentő vonásait hozta magával, amelyhez nagy segítség az 1-es adta kreativitás és önbizalom. Nem mellékesen az „Ilona” név feladattartalma is életcélként tűzi ki, az állandóság és a stabilitás megteremtését maga és környezete számára. Mások sikerét is támogatnia kell. Kijelenthető ezek ismeretében, hogy a sorsfeladat és a névválasztás harmóniában támogatják egymást a „Nomen est omen” jegyében.

ELA: Különös sorsrejtély, hogy saját neveden kívül még hány meg hány másik szerepbéli nőalak nevéből is adódó sorsjelentés színeit és végzetét öltötte magára, tárta és tárja elénk bolygónk legjelentősebb színpadain. A Leonórák, Tosca, Desdemona, Mimi, Erzsébet, Giselda, Pillangó kisasszony…, és sorolhatnánk. Testet, érzelmeket, hangot adni, egészen más személyiségek életre keltéséhez több szükséges, mint az a bizonyos „matéria a torokban”, tökéletesíteni kell a legmeggyőzőbb erejű színészmesterséggel... Hittel vallom egyébként, hogy spirituális töltet nélkül nincs is kellő hitele a megformálásnak. Merem ezt kijelenteni a képletedben megjelenő 9-es számhalmozódás láttán, mely eleve sugallja az Istennel való párbeszéd igényét, a transzcendenssel átitatott értékítéletét és világlátását. Ezt erősíti meg a 7-esed adta jól fejlett 6. érzéked is, valamint a szintén itt mutatkozó empátiád, ami a szerepformálásokhoz alap föltétel.

T:I.: Ez azért nagyon pontos így, mert ez az én hitem is, sőt tapasztalatom! Pályám igazolása szerint - a hang és a szerepformálás is a lélek által működik. A zenében használatos olasz nyelv vagy a latin is spirito-t említ, lelket, spirituszt. Így pedig mintha a zenében és minden művészetben szinte magától értetődő lenne a spiritualitás, még ha kimondatlanul is. Az opera egyébként is valami földöntúli ajándék-műfaj, hisz szinte minden előadásban megjelenik és fölmagasztosul a halál, már csak amiatt is, mivel legtöbbször a halott szereplőnek a lelke hangja még énekel tovább. Mi ez, ha nem a transzcendensbe és a spirituálisba emelt végkifejlet?!

ELA: Egyértelműnek mondhatjuk hát, hogy ezek a „személyiség-adalékok” a születési képletedben pont erre a hivatásra tettek kiemelkedően alkalmassá. Sőt, az 5-ös szám, valamint a vele összefüggésben mutatkozó 159-es sík rajzolata azt jelképezi, hogy az ilyennel bíró személyben nagy a belső motiváltság, az önbizalom, a hozzá társuló szorgalom és a kivitelezéshez nélkülözhetetlen kitartás. Nyilván egy ilyen fokozottan intrikus és a kritika célkeresztjében lévő pályán áldásos erőt képviselnek e jelek. Látni azonban egy másik olyan konstellációt is a képletében, mely szintén direkt erre a pályára teremtette. A 123-as mentális síkban, mely a szerepek értelmezését is hivatott segíteni. E konstellációban egy darab 1-es szám van jelen, ami azt jelzi a 3-assal együtt is, hogy a világgal rendkívül jól és sokféleképpen kommunikáló Tokody Ilona lelkének titkai azonban nem publikusak.

T.I.: Hitem szerint már a saját nevem is kötelez! Magánéletemet igyekszem védeni, és a karrieremet talmi módon bizonyítékként szolgáló bulvár-botrányokra vagy szépelgésre sincs szükségem. Mindaz pedig, amit a közönségnek a lelkem mélységeiből és magaslataiból maradéktalanul hivatásom átadni azt megvallom Liuként, Desdemonaként, Toscaként, Erzsébetként, Mimiként.

ELA: Sok énekesnőnek talán csak harmada ha jut az általad sikerre vitt szerepekből. Ehhez azonban a kitartást, kivitelezést adó jelcsoport mellett hatalmas erőt, energiát, hovatovább munkamániát is mutatnak a már említett 4-eseid, melyek értelmezésében ide társul a praktikusságod, szervezőkészséged is. Ez vall arról is, hogy sorsfeladataként nem csak a sajátod, de mások életében is dolgod van a stabilitás megteremtésével.

T. I.: E témakörben legfőképp tanítványaimra gondolok, akiknél bizony nem mindegy miként alapozunk meg egy életre szóló pályát egészséges torokkal és lélekkel. Pedagógus szüleim példáján az is tudatosult bennem, hogy gondot fordítsak a személyre szabott formálásra. A munkamániára visszatérve, nekem nem tűnik annak, hisz ettől létezem, de tagadhatatlan, egy szerep értelmezése, fölépítése, alakítása és maga egy-egy opera előadás, kétséget kizáróan hihetetlenül nagy munka és igénybevétel lelkileg, szellemileg és fizikailag egyaránt. A vastapsig bizony hosszú, kemény és sokdimenziós út vezet. Ezért persze sok-sok szeretetet is kapunk . 

ELA: A megnyugtató, felszabadító, feltöltő érzelmekre pedig nem csak a hivatásod gyakorlásával járó nagy energia igény miatt, hanem képleted szerint is fokozott szükséged van. A megjelenő 2-esed azt jelzi, hogy párban működő segítőtárs vagy a szabad cselekvés jegyében. Lételemed ugyanis a közös alkotás mellett az elemző, teremtő, zavartalan egyedüllétekben való föloldódás is. Születési napok száma-1 és 31 között- szintén ad egy tömör tartalmi mottót személyiségünkről. A Te 27-esed pedig nem mást fed, mint a lelkiismeretességet, valamint azt, hogy sorsod folyamatosan lehetőségeket kínál céljaidat elérni. Mi több, ebben a jelentéshalmazban fogalmazódik meg az is, hogy próbatételeid, a bölcsesség magasabb fokaira juttathatnak. Így igazolva is látszik az, hogy pályájádon ki mindenkivel volt módod együtt színre lépned a nemzetközi térben is.

T.I.: Való igaz, ha életem és pályám okán „csak” a három világklasszis tenor kollegiális barátságát említem - Pavarotti, Domingo, Carreras - már akkor is Isten tenyerén élőnek tarthatom magam. Ám folytathatom is a sort, természetesen a teljesség igénye nélkül, példaképeimmel s egyben pályatársnőimmel, mint Renata Scotto, vagy Montserat Caballe , Cecilia Bartoli. Valamint olyan karmesterekkel, mint Patane, Gardelli. A magyar kollégák közül mindenkit megemlítenék, már csak a tisztesség okán is, de túl hosszú lenne akkor a sor. Kelen Pétert azonban mindenképpen ki kell emelnem, hisz évek hosszú során át ő volt az állandó színpadi partnerem hazai berkekben.

ELA.: Végül, de nem utolsó sorban van egy remek, folyamatos jövőképre utaló jel is mutatkozik számaid együttállásában, miszerint egész életeden át képes leszel tanulni és időről időre jelentősen megújulni a belső utat követve. A több évtizedes operakarriered hegycsúcsáról mit üzensz a közönségnek?

T.I.: Minthogy lételemem az éneklés és a vele való szolgálat, addig szeretném tenni ebbéli dolgomat, míg a lelkem és a hangom üzenni, adni képes.

 

 2010. Családi Lap / Erdélyi Lili Ada  

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek