Kertész Zsuzsa

Rádió és televízió bemondó, műsorvezető  

Zsuzsival kapcsolatos első és aztán mindenkori személyes élményem, az ahogyan be szokott lépni a Rádió főportáján, kacagásra kész mindenkit üdvözlő, ragyogó tekintettel. Érthető ez, mivel ő ugye átlagon felül népszerű "képernyős" személyiségként lépett be évtizedeken át mindenhová, üzletbe, hivatalba, no és a mikrofon meg a kamera elé... Nyilván, eredendően ilyennek kell lennie, így aztán önmagát is így szokta meg, és bárkivel találkozott, mindenki elbűvölten mosolygott rá. Ez pedig így maga a mosoly és a derű körforgása. Szóval kezdő rádiósként nagyon földobottá tett aznapra a vele való első találkozás, amikor nagyon magától értetődően úgy köszönt rám előre a kertészzsuzsis  közvetlenségével, mintha évek óta összeszokott munkatársak lennénk. A"régi" Petőfi adón élőben vezették, szerkesztették neves, nagy tudású, rátermett kollégák a különösen otthonos hangulatot teremtő Kettőtől - Ötig című  szórakoztató magazint, így Kertész Zsuzsi is.  Egyik alkalommal, amikor a mi akkori főszerkesztőnk Dénes Gábor megbízásából nekem is ment valamilyen riportom a műsorban, így a "gyorsba"  készült anyagommal leviharzottam az 5-ös stúdióba. Dénes Gábor akkor és ott mutatott be bennünket név szerint is egymásnak, de Zsuzsi úgy üdvözölt, hogy "persze, hát mi már ismerjük egymást! Aztán több pagodai csevegés közbeni elemzést követően, évekkel később, egyszer csak fölhívott, hogy lenne-e kedvem velük tartani Bükfürdőre Diós Katival és az ő Nők Lapja Iskolájával egy életmód hétvégére az én "számolós tudományommal". " Zsuzsikám, ez Isteni! Üdülve dolgozni! Mindig erre vágytam! Köszönöm, persze, hogy megyek!!!" Csuda jó is volt velük! Többek között ott ismertem meg a "Bükki Füves-embert", a tüneményes Szabó Gyuri bácsit, aki szintén Zsuzsi szervezésével érkezett és óriási örömömre, előadásom után ő tisztelt meg azonnali elsőként, azzal, hogy elemzést kért tőlem ott azon a hétvégén. 

Zsuzsiról ezt a cikkünket a Családi Lap közölte 2009.-ben. 


    Kertész Zsuzsa a számok szerint

  Hogy mikor és miként költözött egy ország szívébe? 
Mindenképpen már az első alkalommal, amikor feltűnt a képernyőn. Mindez 1974-ben történt, pedig hangja bársonyát akkor már jó kilenc esztendeje élvezhette a „Kedves Hallgató” a Magyar Rádió bemondójaként. Történt azonban, hogy egy koncertműsort a televízió is közvetített - melyet Kertész Zsuzsa konferált -, no és ekkor az MTV vezető szakemberei is magától értetődőnek találták: KÉPERNYŐRE TERMETT! Tehát másnap nyomban szerződtették is.

Hangján túl, a lényéből áradó női archetípus, intellektusa különleges varázsával, évtizedeken át bűvöletben tartotta a honi családokat, mint nézőközönséget. A televíziózás meghatározó korszakának lett egyik védjegye és mára jelképe. Ő már nemcsak bemondó volt, hanem szabad, spontán műsorvezetőként, követendő stílust is teremtett. Bár saját módszere alapjain tanítja a szép beszédet, a kommunikációt és tart személyiségfejlesztő tréningeket, jelensége mégsem „kopírozható”.

Jó néhány éve ugyan nincs már jelen képernyőn, a közönség még mindig úgy szereti, mintha manapság is naponta köszönne be otthonainkba. Egy ilyen életpálya láttán sokunkban fölmerül a kérdés, vajh’ a Szerencse, vagy a Sors műve ez a színgazdagság…? A Sorsnak pedig terve vagyon, mely útjaival megélendő, s egyszersmind teljesítendő.

Nézzük azonban, mindebből mi látható egy születési „alap-térkép” szerint? /Zsuzsa kortalanságára tekintettel a születési évszámot nem közöljük./

A numerológiai elemző rendszerben a hónap mind a 31 napja komoly, önálló üzenetet hordoz, hiszen a születés időpillanata eredendően meghatározó a személyiség jellegzetességeinek meghatározásához. Zsuzsa lényéről, sorsáról is sokat elárul a 12. hónap 31-i, születési számának színes jelentéstartalma. E szerint – még a teljes föltérképezés előtt röviden megállapítható, hogy motiváló, cselekvésre ösztönző egyéniség. Mindez nem is szorul további alátámasztásra.

A teljes születési szám összevont, majd egy számjegyűre redukált összegéből kapjuk meg, hogy ő, az ún. 26/8-as sors-kóddal működő személyiség. Mindez pedig arra predesztinálta, hogy a maximalizmus, az anyagi jólét, az ismertség, és az ezek által megélhető hatalom adta feladatkörökön folyamatos önfejlesztéssel munkálkodjék. Továbbá, hogy magasabb rendű ideáinak megfelelően, megossza jólétét embertársaival, mellyel egyfajta szolgálatot is teljesítenie kell. Mindehhez, sorsa folyamatosan különleges kihívásokat kínál. Ehhez a tételhez szintén nem szükséges ma már bizonyítékokat sorolni.

A számhálóra kivetített elemek szerint, négy darab 1-es jelenik meg a képletében, ami többek között azt jelenti, hogy erős öntudattal, rendkívül erős, érzelmi töltetű energiával jött világra. Sérülékeny, de ezzel együtt, nagy önvédelmi „fölszereltséggel” is rendelkezik. Dicséretre, elismerésre, közszeretetre vágyó. Látható, hogy már ennek az egyféle számnak is, meghatározó mennyiségű jelenléte és jelentéstartalma, eredendően is bizonyítja elhivatottságát pályájára. Ugyancsak a sok 1-es jelzi azt is, hogy idegen nyelveket könnyen, gyorsan tanul. Igazolja ezt, az ELTE-n szerzett, orosz nyelv és irodalom diplomája is.

A már említett képlethálóban megjelenő 2-es, 5-ös, 8-as konstelláció rajzolja ki az ún. érzelmi szinten megnyilvánuló szenvedély-síkot, ami pedig arra utal, hogy mindent odaadással tesz. Érzései erősen hatnak tudatára, s ha belekezd valamibe, szinte minden más megszűnik körülötte, s olyankor, csak arra a dologra fókuszál.

A közszereplői pályára való alkalmasságát, rátermettségét igazolja, sőt erősíti a két 3-as, ami a kommunikációs hivatást is jelöli, ráadásul olyan módon, hogy az önkifejezéshez többféle eszköze is adatott személyiségében.

A képletben megjelent 4-es, személyisége stabilitásával, egyfajta erőd minőségre utal, tehát Zsuzsa számára is fontos a biztonság megteremtése és fenntartása, melyből mások számára is juttat. Igyekszik a tökéletességet elérni, mindehhez szorgalmas, alapos, lelkiismeretes, becsületes.

A 4-es, és az 1-esek kombinációja pedig arra is utal, hogy önálló vállalkozásban a legjobb fölállás az, ha ő a vezető. Egyfelől, mert szellemi, lelki, anyagi biztonságot képes teremteni csapatának, másfelől, mert nem alárendelhető, nem beosztott típus. A képletben kirajzolódó ún. 159-es számsor, mint a megvalósítás elszántság és kivitelezés síkja, pedig mindehhez már szinte biztosítékot nyújt, hogy terveit sikerre vigye. Pályáján erre is bőven találunk beigazoló tényeket. Például a Kertész Stúdió, ahol a Kertész-gyerekekként emlegetett tanítványai sajátíthatják el a helyes és szép beszédet, a megnyerő és hiteles megnyilvánulással együtt.

S lám az Égi sorstervezés, mily’ precíz megerősítéseket nyújt! A képletben jelenlévő 1-esek, 2-es, és 3-asok adják össze a mentális síkot. A fentiekben említettem e számok arányát, melyek ilyetén halmaza arra is utal, hogy Zsuzsánál a beszéd mindennemű gazdagságán felül, tevékenységeinek gyümölcsöző volta, eredendően is segítve látszik. Ugyanebből az összetett elemből olvasható ki, az a – mára már igazolt - tény is, miszerint élete egész ívére jellemző a tanulás és a tanítás, valamint az örök megújulás. Igen idős korában is képes lesz más és más dolgokba belefogni. Itt megerősítésként ismét megjegyezhető, hogy remek szónoki képességgel, bármilyen szópárbajból győztesként képes kikerülni. A 123-as sík, és a 9-es szám utal arra is, hogy képes a belső hangot követve, azt a finom, belső utat is végigjárni, mely az élethosszig tartó személyiségfejlődéshez nyújthat kellő flexibilitást.

A számmisztikai elemző, általában rákérdez alanyánál a szülőkkel való kapcsolatra, ha hiányzik a képletből a 6-os, mert ez a jel valamilyen problémára utal. Zsuzsa pár hónapos korában elveszítette édesapját, de szerencsére kapott egy remek nevelő papát, akit második Édesapjaként szerethetett .

Akik hiányolják őt a képernyőről, azoknak megnyugtatásképpen ajánlhatjuk, hogy kísérjék figyelemmel az egyéb rendezvényeket, mert Kertész Zsuzsa, jelenleg is igen aktív, és elfoglalt, hiszen nagyon sok helyre hívják a mai napig is konferálni, kulturális és szórakoztató eseményeket moderálni, valamint jeles intézmények munkatársai számára személyiségfejlesztő kurzusokat tartani.

Megnyerő, gazdag, közvetlen lénye, méltán vált fogalommá.

Erdélyi Lili Ada

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek