Pécsi Ildikó

Színművésznő

Szeretjük. Ez jut róla eszünkbe elsőként.

 

  Mindig csodáltam és aranyba is foglalom azokat az embereket, akik magától értetődő rokonszenvvel, nyitott, szeretetteli ősbizalommal fogadnak mindenkit, aki csak szembe kerül velük. Pécsi Ildikót mindig ilyennek tapasztaltam, ahányszor csak szerencsém volt találkoznom vele. Személyiségéből a gazdag nőiség és az odaadó anyai minőség árad. Ő nem modorosan, színésznősen kedveskedő, hanem a lényébe kódolt melegszívűsége szerint viszonyul természetes közvetlenséggel a világban mindenhez és mindenkihez. Ismeretlenekhez is mindig van pár lelkesítő, biztató szava. Ismertsége, népszerűsége, szépsége soha nem tette fennhéjázóvá. Ő is az a NŐ, aki minden korszakában önazonos és akinek nincs szüksége irigységre, megengedheti magának, hogy másokat is őszintén elismerjen. 

    Ezt a cikket 2009-ben közölte a Családi Lap.


        PÉCSI ILDIKÓ  a számok szerint

Szeretjük. Ez jut róla elsőként eszünkbe. Aztán rögtön föl is idéződik vele jó néhány kultikussá vált kép a honi filmgyártás gazdag korszakából: a gyönyörű Noémi megtestesítőjeként, Az Aranyember c. moziban, amely kapcsán a magyar CC-ként /Claudia Cardinale/ emlegették. A számlálhatatlan sok filmes szerepe között egyedülálló emlékként őrizzük, mikor - a gyönyörű nő ellentétét is fölvállalva - szintén feledhetetlen karaktert hozott létre az Indul a bakterház c. mozi tenyeres-talpas Csámpás Rozijaként. Alapderűje és komika vére révén tovább fut előttünk népszerű alakításainak sora, a mára számlálhatatlan tévés, rádiós bohózattal, sorozattal, kabaréval a „könnyű műfajban”, egyéni humor-eszköztárával sziporkázó szórakoztatóként, ám számos drámai szerepben jelentős tragikaként is beégette magát a nagyérdemű közönség emlékezetébe. S ha bárhol magánemberként van szerencsénk találkozni vele, természetes közvetlenségével, boldog családanyaként, nagymamaként mesél szeretteiről. Félévszázadnyi, regényesen jól működő házasságukban máig így emlegeti férjét – a népszerű futballistát, Szűcs Lajost - „az én édes jó Lajosom”.

Minthogy Ildikó büszkén vállalja élményekben gazdag, sikeres életét, láthatóvá tehetjük a numerológiai személyiségtérkép felállításához szükséges születési számait.

1940.05. 21. éjjel 2 és 3 óra között.

A 21.-i dátum mottója a „Megértés”, ami ez esetben arra predesztinálja e nap szülöttét, hogy élete során a pozitív és negatív erők között az egyensúlyt megtalálva, e jelszavát folyamatosan megtartva, képviselje is azt minden területen. Ebbéli hivatását meg is erősíti a születési dátum számainak összegéből adódó ún. 22/4-es sorskódja is. E szerint a 22, vagyis a két 2-es duplán jelöli ki az együttműködés és az egyensúly feladatkörét. A 4-es pedig a fejlődés és a stabilitás céljait határozza meg, melyet nem csupán saját maga számára, hanem szűkebb és tágabb környezete számára is biztosítani hivatott, méghozzá azzal a bölcsességgel, hogy a feladatokat szívvel, okosan, kitartó türelemmel kell tudni megosztania másokkal, vagyis együttműködni, minőségi segítő társként. Ez pedig megvalósulhat pl. ismereteinek, szakmai tapasztalatainak és lehetőségeinek tanító és védelmező jellegű átadásával és/vagy a fizikai szintű ellátásban úgy, mint a lelki táplálék biztosításával. Ugyancsak a két 2-es mutatja rendkívül erős intuitív képességét, barátságos lényét s hogy párban, társként működő személyiség. Mindenhez jól is alkalmazkodik, megértő és gyengéd, de neki is szüksége van e pozitív érzésekkel teli visszajelzésekre. Embertársain kívül minden más élőlény is részesül szeretetéből. Így nem is véletlen, hogy vizslájuk családtag és nem csupán kerti házőrző. Szintén a 2-es adta együttérző, együttműködő vonása kapcsán magától értetődő, hogy éveken át kultúra-politikai társadalmi feladatkörben is tevékenykedett. Alapítója, majd kuratóriumi elnöke lett a „Segítsünk” Alapítványnak, ami a színházi előadások létrehozásában vállalt teendőket, valamint igyekezett fölkarolni a munkanélküli színészeket. Érdekes megállapítás, hogy szintén a 2-es utal arra is, hogy amennyiben nem kap vissza elegendő szeretetet, figyelmet, úgy bezárulhat, ám nem sokáig, mert a képlet három 5-öse szerint, szinte automatikus a késztetés lényében a problémák meg- és feloldására. Eme számhalmaz biztosítja az eredendő önbizalmat, a belső hajtó-, és akaraterőt, a céltudatos kitartást. Ugyanakkor ebből látszik az is, hogy környezetében ő képviseli az iránytó habitust is, mellyel lelkesíteni, mozgósítani képes másokat is. Szintén ez segíti abban, hogy amit a fejébe vesz, azt képes megtervezni és kivitelezni. Mindehhez jó szervező és iránymutató vezető is a maga köreiben. Többek között e konstelláció is megerősíti azt, hogy bármiben képes érvényesülni, viszont nagyon fontos, hogy elemi szüksége van szeretetteli környezetben a biztonságos nyugalomra. Itt mutatkozik meg a - 159-es Megvalósítás és elszántság síkjában a következetes, kitartó szorgalma, mely vértezettsége színészként nélkülözhetetlen sorsajándék. Annál is inkább, mivel a képletéből hiányzó 6-os arra is fölhívja a figyelmet, hogy a memória könnyedségét nem személyiségébe építetten hozta, a szövegtanulás valóban a szorgalmat és kitartást igénylő munka-kategóriája, melyben nagy segítség még a 3-as által biztosított koncentrációs ereje. Így megállapítható Ildikó életpályája, hivatása a legoptimálisabban segítette abban is, hogy e hiányzó elemet épp a sok ”szövegmagolással”, folyamatosan edzve memóriáját megerősítve „betöltötte” alapképletébe, személyiségébe vagyis, megtanult tanulni.

/A képletekben megmutatkozó hiányszámok önfejlesztő feladatainkat is jelölik, hogy tudatosan pótoljuk életünk során mindazokat a tulajdonságokat, képességeket, amelyeket „nem hoztunk magunkkal”. / Ildikónak további segítséget ad a domináns 4-eséből fakadó mérhetetlen teherbírása, stabilitásra, biztonságteremtésre motiváló maximalizmusa, találékony gyakorlatiassága, ügyessége és diplomáciai érzéke is. Ugyancsak ez a szám utal arra is, hogy magas mércéjével, szinte fáradhatatlan, munkamániás teljesítőképességével környezete számára is meghatározó az ő példája. Ez pedig képlete szerint mindenképpen arra utal, hogy ismert színészként, több irányú teendő vállalással közéleti személyiségként kellett sorsfeladatát fölépítenie. Az ehhez szükséges mentális adottságai a 123-as síkban és a nyomatékos 3-as jelenlétében mutatkozik meg numerológiai térképén. Ezek egyértelműen utalnak a kommunikátor szerepkörre, a képletben láthatóan meghatározott a kreatívan és folyamatosan megnyilatkozó érzékeny, ám őszinte önkifejezési vágy. Ez a 3-as mutatja mindazt, hogy színes fantázia tevékenysége és szenvedélyes lelkülete kapcsán fontos, hogy érzelmeit - akár színpadi keretekben újra fogalmazva – megmutathassa. Ehhez kellően gazdag képzeletet és az ennek kifejezést biztosító eszközpalettát is magával hozta erre az életére /szintén a 3-asból eredő színészi adottságokkal/, így sokoldalúságát kamatoztatva, egyéni stílust teremtve remek célokra sarkallva, szuggesztíven képes magával ragadni közönségét és környezetét egyaránt. E „varázsló” képességével párhuzamosan érdemes megemlíteni, - két 1-esével és a már említett 159-es síkja tartalmában foglaltakkal – a színpadon kívül, a magánéletben őszinte és egyenes jellemű, az a típusú nyílt ember, aki örömében nevet, bánatában sír. Viszont, ha olykor úgy találja, méltatlanul bántották meg, akkor mélyen megsértődik és bár megbocsát, sőt valóban túl is lép a konfliktuson, de el nem felejti az esetet. Minthogy csak egy 9-es van képletében, gondolkodása épp egészségesen analitikus, nem keresi „kákán is a csomót”. Ezt erősíti vénuszi jelleme, Bika ascendensével, ami szerint önkéntelenül is a szépet és a jót szereti meglátni mindenkiben. Segíti ebben egészséges igazságérzete és felelősségtudata is.

A hiányzó 8-as szintén ad feladatot és segítséget is egyaránt a képletben. Átlagtól eltérő gondolkodásmódjával a sors valószínűleg gyakran próbálta ráébreszteni arra, hogy a szituációkat több szemszögből is körül kell járnia. Továbbá, hogy tehetségével, rátermettségével, maximalizmusával képes az anyagiak biztos megteremtésére, ám a pénzhez való viszonyát időről időre át kell értelmeznie. Ugyanakkor e szám hiánya bír azzal a jelentéstartalommal is, ami szerint minden fáradtság és megpróbáltatás közepette is mindig szolgálatában áll az a bizonyos tudatalatti, rejtett, ám bőséges tartalékerő.

Pécsi Ildikó élve adottságaival, mozgósítja tehetségét, lehetőségeit, személyiségéből gazdagon juttat a „köz számára” is. Mindezeket pedig nem csupán Jászai-, Kiváló-, Érdemes Művész, Kossuth-díjai, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetése, valamint Örökös Tagsága s nem utolsó sorban a Nyíregyháza város által adományozott Díszpolgár címe fémjelzik - hanem lényének lankadatlan népszerűsége is.

Jó egészséget és további sok energiát kívánunk mi is családi és művészi pályája folytatásához!

Erdélyi Lili Ada /Családi Lap 2009./ 

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek