Blaskó Péter

Színművész

„Határozott karakterű, nyugalmat, erőt sugárzó.

Egyénisége egyszerre robusztus és érzékeny. Az értelem kontrollját sohasem nélkülöző játék-intelligenciával.” / Színész-lexikon: Blattner Géza tollából/ 

    Sok évvel ezelőtt volt egy megindító élményem vele, egy szavalóversenyen, ahová kisfiát kísérte. Talán a színpadon nem drukkol annyira, mint akkor az általa fölkészített legénykéért. Míg sorukra vártak, nyugalmat, biztonságot sugárzónak tűnt, amilyennek általában érzékelhető. Aztán, amint fia került sorra a pódiumon, feszült, ám nagy erejű biztonságot és biztatást árasztó tekintettel egyből  a gyerekkel együtt mondta halkan a verset. Ez a képsor örökre megható nyomot hagyott bennem az Apáról.   

Az alábbi cikk 2010-ben jelent meg a Családi Lapban


       Blaskó Péter a számok szerint

A Színművészeti Akadémia után a főváros Nemzeti Színházából jó néhány esztendőre Miskolc, majd Kecskemét teátrumába szerződött, aztán jelentős hét évada volt a pesti Katona József Társulatnál. Jelenleg ismét a Nemzeti Színház oszlopos tagja. Jászai-díjjal, majd Érdemes Művészként tüntették ki számos klasszikus, komoly színpadi és filmes alakítása elismeréseképpen. 

…Hajdanán, gimnazistaként megfordult a Pályaválasztási Tanácsadóban. A teszt eredménye alapján az ottani szakértők meglátása szerint a diplomata vagy a pedagóguspálya találtatott ajánlhatónak számára. Kisvártatva kiegészítésként hozzátették: „Lehet, hogy a tanári katedra kicsi lesz számára…”

Valóban! József Attilával élve „tanít, de nem középiskolás fokon”, színészként pedig habitusából mindig elősejlik személyiségének diplomatikus, intellektuális eleganciája. Mindez pedig nem visszafog a szerepformálásokból, hanem pont azt teszi hozzá, amitől utánozhatatlanul csak Blaskó Péterre jellemző alakításokká válnak. 

Az 1948. 06.13-án, délben született, egy több színben kibontakozó művészeti hivatás gyakorlására. A 32/5-ös alapértelmezett sorskódja szerint: a függetlenség, a gátlásoktól mentes érzelmi őszinteség és az együttműködés feladatkörein haladva, önfegyelme és tapasztalatai mélysége által a szabadság jól értelmezett megélése jelen életében a cél.  Ikrek-jegyűként minden megnyilvánulásában – családban is és alkotó közegeiben is fontos, hogy kötelezettségeiben szabadnak érezhesse magát, mi több minél kellemesebb körülmények között, hogy szellemének és szenvedélyeinek kényelmes és tág teret juttathasson.

A 13-i születési napszám mottója szerint viszont érzékeny és sérülékeny. Ezt a numerológiai térképén jelenlévő 3-as szerint alkotó energiává képes transzponálni, ugyanakkor többek között ez az adottság is biztosítja a kommunikatív önkifejezést, a szereplésre való alkalmasságot is. S hogy mindez a motiváltság kellőképpen kivitelezhetővé is váljék, igen sokat segít az önbizalmat biztosító domináns 5-őse és az e vonalon átfutó ún. 159-es sík, mely a tervek elszántsággal párosuló megvalósításának képességéről tanúskodnak. Ez a kettős jel azonban azt is mutatja, hogy nem szíveli, ha kioktatják, utasítják. Fontosabb, hogy intellektuálisan, és érzelmileg is értékelhető információkkal, tanácsokkal közelítsék meg. Ilyen körülmények között, magától értetődően együttműködő. Mindezt meg is erősíti a szellemi igényességet és az átlagon felüli empátiát képviselő 369-es képletsík. E szerint hatványozottan jelen van személyiségében az együttérzés, mely szinte mindig áthatja a racionális probléma-megoldó képességét is. Tehát együttműködésére mindig jellemző az ”értelmet az érzelemmel, és érzelmet az értelemmel” zabolázó, fegyelmezettsége. Minthogy, fontosak számára az emberi kapcsolatok, ezért e lelki-szellemi energiákból szeretettel, okos figyelemmel magától értetődően adakozó személyiségként nyilvánul meg. Ilyen viszonylatokban szívesen vállalja a „meghallgató”, együtt-gondolkodó, tanácsadó szerepet is. E konstellációban mutatkozik a két jelentős hatású  6-os a képletben, melyek utalnak a művészetek jelenlétére, a család fontosságára, a fokozott béke-, harmónia-, és szeretetigényére, sőt szükség esetén a békebírói megnyilvánulására is. Bár 13-as születési napszám önálló jelentéstartalma arra utal, hogy tud mit kezdeni az üdítő, egyedül tölthető órákkal, de a magány nem az ő létformája. Az áldozatvállalásról is tanúskodó 9-ese mindenképpen igazolja azt is, hogy szüksége van a közszeretetre, közfigyelemre, az érzelmi visszajelzésekre, szűkebb, és tágabb köreiben egyaránt. Az itt említett 6-os, és 9-es számok jelentés-tartományából kiolvasható továbbá, hogy fokozott harmónia igénye, igazságérzete, felelősségtudata és konfliktuskerülő személyisége a napjaink „botrány- sztár" minőségével sem egyeztethető össze. Annál lényegesebb számára a stabilitás /4-esek/, melyet környezetére is szeretné kiterjeszteni, mintegy védelmezőként, erődként jelen lenni. Ugyanez a számhalmaz jelzi Blaskó Péter maximalista hozzáállását az élet minden területéhez, értve ezt a megbízhatóságra, a rendszerességre, a kötelességtudatra, melyet azonban másoktól is elvár. Mindezek plusz megerősítést nyernek asztrológiai aszcendens jegyéből, a Szűz-ből, ami szintén alaposságát, igényességét igazolják. Ebből fakadóan szenvedélyességével párosulva rá is jellemző a munkamánia. Három erős 4-ese azonban átlagon felüli kézügyességére is utal. Mint beszélgetésünkből kiderült, képzőművész családba született és a könnyed rajzkészség számára magától értetődő önkifejező eszköz, habár nem gyakorolja naponta.

Érdemes megjegyezni, hogy képlete szerint e manuális adottság akár a megélhetésben is kamatoztatható lenne! Ez azért is érdekes, mert a szám-térképén mutatkozó egyetlen 8-as arra is utal, hogy a pénzzel való kapcsolat tanulandó, gyakorolandó sorsfeladat számára. Annál is inkább, mivel nem elsődleges kérdésként, hanem eszközként tekinti a szellemi és lelki lételemeket követően.

Rendkívül fontos lénye működésében a már említett 369-es Szellemi-síkból és az Ikrek nap-jegyéből fakadóan az állandó művészi változatosság, az inspiráló kihívások, melyek a szabadság - de nem a szabadosság – megélésében segítik folyamatos, tudatos igényű fejlődését.

 

Erdélyi Lili Ada

 

 

Családi Lap 2010.

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek