Rátóti Zoltán

 Színművész     

Magyarföld templomépítő polgármestere 

 

  Személyes találkozásunk pont annyira volt misztikus, mint amennyire az dukál két olyan ember esetében, akik spirituális úton haladnak... Valamikor a 90-es évek elején a Magyar Rádió sorozatban közvetítette Otfried Preussler: A fekete malom című művét... Mind amellett, hogy máig nagyon szeretem a rádiószínház műfaját, és ez a mű különösen nagy hatással volt rám hallgatóként, dolgom is lett vele munkám során. Akkoriban vetésforgóban szerkesztettük, vezettük a Hangszemle c. rádiós, tévés műsorokat és egyéb kulturális programokat ajánló műsort. Egyik alkalommal, mikor épp én voltam a soros szerkesztő, beválogattam a napi hallgatni valók közé, kis részletet is idézve a hangjátékból. Miközben pedig magam is elmélyülten adtam át magam ennek a különleges, beavató történetnek, lett egy olyan érzésem, hogy a két főszerepet alakító színésznek - Krabat: Rátóti Zoltán, Tonda - Gera Zoltán - valami több, valami más köze is lehet az ilyesféle misztikus világhoz. Az akkoriban fölkapott ezoterikusnak "becézett" témakörök "tisztába tételének" szándékával egyfajta ismeretterjesztő műsor-sorozatot készítettem Varázsföld címmel, amiben különböző szemelvények fölolvasására Rátóti Zoltánt kértem meg. Így aztán az egyik fölvétel előtt, stúdióra várva, a Pagodában beszélgetve, elmondtam a fentebb említett érzésemet. Ekkor mesélte el Rátóti Zoltán az ő misztikus találkozásukat Gera Zoli "bácsival" is egy forgatáson, ahol közöttük is egy atya - fiú, mester - tanítvány barátság kezdődött el. Ennek az "egymásra érzésnek" megkoronázása az volt, amikor valahogyan ott ki is derült, mind a két Zoltán augusztus 19-én született 37 év különbséggel. És valóban, a műhöz némileg hasonlóan, Zoli bácsi baráti mesterként ajándékozta meg beavató alapkönyvekkel, beszélgetésekkel, történetekkel, a folytatandó spirituális útjához az ifjabb Zoltánt.         

 

Ezt a cikket 2011-ben közölte a Családi Lap

   Rátóti Zoltán a számok szerint

Színpadi, filmes, tévés, rádiós alakításainak se szeri se száma, a mára jó negyedszázados pályáján. Sorsa azonban egyéb szerepekre is elhívta, megbízta a hétköznapok terein tevékenykedni. Miután néhány éve rálelt a magyar föld egyik legfestőibb tájegységén, az Őrségben a Magyarföld nevű apró településre, szinte első látásra beleszeretve, otthonának is érezte. Olyannyira, hogy 2000-ben az ő indíttatásából, a falu iránti elkötelezett szeretetéből, lőn is azóta egy harangláb. Az utóbbi hónapokban pedig templomért, a magyarföldi fatemplomért szól a harang. S nem is akárhonnan! A Nemzet Színházából, annak csapatával, Rátóti polgármester úr zászlaja alatt, jótékonysági gála-előadásra álltak össze a falucska szent helyének létesítéséhez, anyagi támogatásért.

Lássuk, tehát milyen elemekből adódik össze mind e sokszínűség Rátóti Zoltán személyiségében,- amit mára már igazoltan láthatunk pályája eddigi ívével. Mindehhez a születési dátum sorsmeghatározó számkódját elemzem. (E cikkben is a kötelező diszkréció és az újság terjedelmi szabályai okán is, a teljesség igénye nélkül.)
             Született: 1960.08.19. kb.19:25
Az ő „térképéről” is leolvashatóak – mint legtöbbünknél - a lényünket oly módon színesítő jelek, melyek gyakran, inkább egymásnak feszülhetnek s furcsa módon mégis egyben erősítik is egymást. Ezek az összeadódó elemek erőarányától, valamint - a személy fejlődésének folyamatában - a fölismert akadályok és lehetőségek tudatosabb irányításától egyaránt függhetnek.
Rátóti Zoltán születési képletét két nagyon különböző állatégövi jegy tulajdonságai határozzák meg. Születési uralkodója, az egyébként is uralkodóként jellemzett tűzelemű Oroszlán. A személyiség finomságairól valló felkelőjegy (ascendens) viszont a vízelemű Halak. Tűz és víz. Hétköznapi fizikai és vegytani megfigyeléseinkből tudjuk, egymásra hatásaik arányai szerint gyengíthetik vagy akár ki is olthatják egymás erejét. Ám, ha a tűz fölmelegíti, fölforrósítja a vizet, úgy meghatványozhatják az összeadódó energiáikat, mígnem a két elemből felszabadul a szintén nagy erejű gőz, ezúttal maga a „misztikum”. Az utat felfelé kereső ugyanis, az ún. szublimált, letisztult, nemesedett formát választhatja. Zoltán legtöbb megmozdulásával ezt az utat járja. (pl. templomépítés, polgármesterként mások boldogulásáért tevékenykedni). Születési napjának - a 19-es számnak - mottója is ezt hivatott segíteni, megvalósítani, hiszen a „részvét, együttérzés”  több síkú jelentéstartalmakkal bír. Vagyis az ő személyiségében mindig kiemelten motivált tényező, hogy az Oroszlán tüzével megvalósított szereplési vágy, következésképp az ismertség által nyert tekintély, hatalom megélésével a szellemileg, lelkileg, anyagilag felhalmozható javakat mások szolgálatára fordíthassa. Ő tehát annak tudatával él, hogy az anyag nem vész el, hanem átalakul, elrendeződik, átsorolódik oda és azzá, ahol, és amire szükség mutatkozik. Rátótinál, a szórakoztatva tanítással, a polgármesteri szolgálattal és a templomépítő hivatással mindezek rendkívül színes és gazdag életvitel-képpel vetítődnek ki és igazolódnak be.
Ezt az alap - „tűz-víz”- kettősséget tovább finomítják és erősítik számmisztikai képletének elemei. Legjelentősebb jelenléttel az 1-es és a 7-es mutatkoznak. Az 1-esek halmozódása jelenti a vezető típusú személyiséget, kellően fejlett Én-tudattal. Mindez jelenti azt is, hogy míg képes csapatban együttműködni, rendkívül erős igénye van a lelkét, szellemét egyensúlyban tartó koncentrált egyedüllétekre is (Oroszlán/ Halak). Ugyanakkor ez a számhalmaz mutat rá a különös érzékenységéből eredő, egyfajta önvédelmi szükségletből eredő távolságtartó tulajdonságára is.
Az ún. domináns 7-ese jelöli az átlagon felüli empátiáját, mely képessége nélkülözhetetlen – többek között - színészi munkájában az alakítandó szerepek elemzéséhez, felépítéséhez, megformálásához, ugyanígy polgármesterként a közösség szükségleteinek fölismeréséhez is. Az itt megmutatkozó közelengedő együttérzést egyensúlyban tartja - a már említett – 1-esek önvédelmi távolságtartásával. Továbbá a domináns 7-esnek köszönhető az is, hogy szereti és fontosnak is találja a „saját bőrén” tapasztalni meg az élet adta tanulnivalókat, érzéseket. Ez pedig oda-vissza jól hat a színész személyiségépítésére. Egy felől, mert a megélt dolgokat beolvaszthatja alakításaiba, más felől, pedig pont a szerepek nyújtanak olyan plusz ismereteket, élményeket számára is melyeket viszont saját élettere, sorsa nem tartalmazna. E szám erős jelenléte utal a születetten jól fejlett hatodik érzékére is. Vagyis, nem csupán a belső hangok ihletett követéséről vall a képlet hanem, hogy a spirituális logika alapjain működő személyiség, minden megélt tapasztalatát, tudatosan egy nemesebb szint felé emelve át is adja nagyobb közösségeken, a közönségen a külvilág felé.
A 8-asok szintén markáns jelenléte mutat üzleti érzéket is, amivel tervei kivitelezéséhez az anyagiak megteremtésének logikai képességével is bír. Minthogy azonban nem ez a szám a domináns, igazi hatalmát nem is a pénzközpontú szemlélet uralja.
A képletben helyet kapott 6-os szám jelöli a béke, a harmónia igényét, a művészetek meghatározó szerepét, különös tekintettel az irodalmi és zenei talentumra). E szám jelenléte utal arra is, hogy Rátóti Zoltán biztonságérzetének alappillére a mikrokörnyezete, a különböző életterek, mint család, lakóhely (pl. Magyarföld), valamint az alkotóközegek. S minthogy a konfliktusokat, a békétlenséget nem viseli, ám az emberekre hatással van, pusztán a személyisége képes harmonizálni környezete szereplőit, s ha kell békebíróként is megállja a helyét. Ugyancsak a 6-os szám erősíti – a már szintén említett - ezoterikus érintettségét és fejlett hitvilágát. Mindezeket tovább fokozza a két 9-es képletében, mely utal a kritikus, analizáló, filozófiai vonzalmú szemléletmódjára is. Számára nem kielégítő „csak hinni”, fontos valamely logikai rendszer alapbiztosítéka is. Hitének „utána jár”, megtapasztal s ha kell elemez. Érdemes rávilágítani még néhány nem túl erős, de érdekes képletjelre, mint személyiségalakító elemre. Minthogy a 3-as nincs a számhálóban, ez azt jelzi, hogy figyelme meglehetősen sokfelé szóródik. (a gazdag fővárosi művészeti munkaterületek mellett a vidéki polgármesteri feladatkör, stb.).
Még izgalmasabb egy életen belül a személyiségfejlődést a sorsszerep betöltésén át vizsgálni, vagyis a megálmodott célok megvalósításáért való erőfeszítések visszfényében látni mindezt. Jelen esetben az ismert, sikeres, Jászai-díjas művész számára sem volt egyértelműen könnyű, karrierjének ilyen ívű fölépítése. Ennek könnyebbé tételéhez azonban képletéből hiányzik az ún.159-es kivitelezési sík, és az ebben eredendően elhelyezkedő 5-ös, ami a veleszületett erős önbizalmat biztosítaná. Ennek ösztönös és tudatos pótlásához viszont „sorsfelismerőként” jelen van 6. érzéke és a bőséggel ”fölszerelt” energia síkja. Tehát az elismert művész sem kerülhette ki a maga belső vívódásait. Jelentős lelki tusáiban nagy szerepe van az 1-esei adta távolságtartó érzelmi arisztokratizmusának, valamint a domináns 7-es mindenre érzékeny radarjával finom szemérmesség is vegyül a képbe, még az Oroszlán színpadi rátermettségével együtt is. Összegezve és összevetve a Millman-féle elemző módszerrel, Rátóti Zoltán 34/7-es „kódú” személyiségként olyan sorsutat kell, hogy járjon, melyben a 3-as adta érzelmi önkifejezést, a velejáró érzékenységgel szükséges átélnie. A 4-es folyamatosan aktív vágyként tartja szeme előtt a fejlődés és a stabilitás megteremtésének gyakorlását saját maga, és mások javára úgy fizikai, mint spirituális szinten. Mindehhez türelmét fejlesztve önmaga és környezete iránt. Ezt támasztja alá ismét a 7-es úgy, hogy az empátián alapuló bizalmat és nyitottságot kell magáévá tennie, fölvállalva azt a feladatot, amellyel embertársain segítve biztonságot teremthet mások életében is.

Erdélyi Lili Ada

 

 

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek