Bács Ferenc

Színművész

Személye, neve, lélekhang védjegy.

Mikor erre az elemző cikkre készültem, néhányszor beszélgettünk telefonon és egyszer személyesen is leültünk egy kávé mellett, hogy jóváhagyassam illetve javíttassam vele a megmutatott írást. Rendkívül szimpatikus volt számomra a lényéből fakadó kellemes, kedves modora ami viszont nélkülöz mindenféle kellemkedő vagy kedveskedő modorosságot. Az ilyen személyiségre mondjuk azt, hogy tetőtől talpig Úriember.       

 

A cikket 2011-ben közölte a Családi Lap

Bács Ferenc a számok szerint

Valóban, sok szerepbéli személyiséget „lelkesített be” varázsosan képlékeny orgánumával. Ami azonban különleges empatikus képességét is bizonyítja, hogy mások hangját helyettesítve a szinkron stúdiókban, alázattal képes azonosulni úgy a külföldi színész, mint az általa megformált filmhős jellemével. E különleges, finom érzékével, más síkokon és területeken is remekül tájékozódva közlekedik a világban. Eleganciája lényében foglaltatik, sallangmentesen, szembetűnő státuszszimbólumok nélkül. Megengedheti tehát magának, hogy színpadon kívül civil magánember legyen. 

A hazai filmes és színházi alkotók világa időben érzékelte férfiasan szubtilis művészetének természetességét. Így kimeríthetetlen eszköztárát szinte nélkülözhetetlenként alkalmazták is évtizedeken át játékfilmekben, tévés produkciókban, az ország több teátrumában és ugyanolyan maradandó értékekkel a szinkronizált filmekben. Mindezek lenyomata mára már számlálhatatlan.

Jászai-, Erzsébet-, Gundel Művészeti díjai, Az 1989-es év Lemeze, egy Szinkron-színész, és az Érdemes Művész kitüntetések is mind-mind már teljesítettként, igazolhatják az ő 35/8-as sorsfeladat kódja által determinált sikert, ismertséget, népszerűséget.

Ő azt mondja, „mindig csak a dolgát tette, legjobb tudása és lelki motivációi szerint s útján tévedéseit, botlásait sem tagadja meg, hiszen tudja, hogy mindenből tanulhat”.

1936. 06.19.-én született, melyből következően - a Millman féle rendszer szerinti - 35/8-as sorskódja értelmében, jelen életében feladata, hogy megélje, megtapasztalja az elismerés, az ismertség adta jólétet, hatalmat, egyfajta befogadó és alkotó érzékenységgel, továbbá az önfegyelmével szabályozott szabadsággal.

Születési napjának mottója, a „Részvét” pedig arról árulkodik, hogy nagy benne az együttérzés általi motiváltság a világ lényei és történései iránt. Amint azt a bevezetőben említettem, jelenti ez a hivatása gyakorlásához nélkülözhetetlen empátiát is.

Nézzük tehát a számok mennyiségarányait és konstellációit numerológiai személyiségtérképe szerint.

Képletében négy 1-es jelenik meg, mely arra utal, hogy sok az érzelmi energia, melytől állandó idegfeszültségben lobog, még ha a felszínen nyugalommal képes is uralkodni ezen és palástolni is lelki állapotait. Egyensúlya megtartásához azonban mindig fontos, hogy feszültségeit sporttal és alkotómunkával vezethesse le. Hivatása ezért tökéletes terep talentumai és érzelmi hullámzásai kiegyenlítettségben tartására is. Továbbá e jellel vetve össze a nyomatékos ún. 369-es /okosság, empátia, spiritualitás / síkját, megállapítható, hogy finom radarú érzékenységével sérülékeny, mi több sértődékeny lehetett, korábbi éveiben. Azonban pont ez a konstelláció utal arra is, hogy minden konfliktust ő élt át mélyebben, még ha ezeket lelkébe rejtve kezelte is, az ezzel járó haragtartás is neki fájhatott jobban. Az e a síkban megjelenő három 6-os pedig fokozza a béke, a harmónia vágyát, sőt béketeremtő képességeit is. Itt jelenik meg ama képessége is, hogy kutató elméjével és emelkedett empátiájával nem csupán érzékel másokat akár szavak nélkül is, hanem ezen vonásai remekül invesztálhatók színészi szerepformálásaiban is. Vélhetően a sok színpadi alakításból  a mesterségbéli fejlődéseken túl profitálhatott az évek alatt saját benső, személyiségfejlesztő útján is. Igazolja ezt a képletéből látható együttérzése, finom figyelme, mellyel másokat képes megvigasztalni, gyógyító tanácsokkal ellátni, saját problémáival azonban gyakran hadilábon áll. Ezért is oly fontos számára az idealizált vagy idealizálható társ képe, avagy jelenvaló biztonsága. Személyiségéhez tartozik az is, hogy a földi elvárásoktól elemelkedve, a Teremtő rendjének is megfeleljen. Ezt összességében lényével is hivatott sugározni.

A 6-osok halmozódása és Rák aszcendense együtt erősítik meg az úgynevezett „anyaszívű – apa” karakterét, azzal együtt is, hogy Ikrek napjegye erősen igényli a szabadság megélését is. E jelek együttese szerint tehát mintha egymásnak feszülne az önálló, független személyiség és az ideális Társra vágyó, magas mércéjű egyén örök útkeresése. Partnerében támaszt, megerősítést, megnyugvást remél. Nagy mennyiségű biztonságos, hiteles szeretetet, figyelmet igényel, melyet viszonozni és önzetlenül adni is képes. Ugyanakkor számára mély tartalommal bírnak az otthon, a szülőföld, az emberi kapcsolatok sokféle minőségei is. Szintén e jelekből olvasható az a vénuszi hatás, mely a művészetek útjára rendelte, mi szerint képes színeket, hangokat, érzelmeket, hangulatokat átalakítva reprodukálni, harmonizálni, ezzel másokra hatást gyakorolni. Memória-kapacitása átlagon felüli, ám ezzel együtt a csendre és nyugalomra is nagy igénye mutatkozik.

3-asa jelöli kreatív érzékenységet és kommunikátor szerepét egyszerre. Gondolatait, érzelmeit beszédben és írásban is képes megfogalmazni, mi több alapszemélyiségének fejlődési feladata az, hogy mindezeket őszintén, gátak nélkül, pozitív szívből megnyilvánuló módon fejezze ki. Érzékenysége miatt azonban, ezzel sokat kellett mérkőznie önmagában és/vagy másokkal is. Ráadásul a 35/8-as sorskódja révén is, bár minden témában kellemes társalgó, lelke legbensőbb ügyeivel mégis titokzatosan bánik. A 3-as szám utal szintén fantáziagazdagságára, muzikalitására és színészi képességeire. Mindezekben alkotó módon feloldhatja pszichéje rejtett konfliktusait.

Szerencsére domináns 8-asával kellően férfias, mentális, logikai vértezettséget is hozott magával, ami alkalmassá teszi arra is, hogy életútjának megpróbáltatásai, mélypontjai közepette mindig elővehesse tudatalattijából a „túlélő felszerelést” , s közben mindig érzékelheti a Gondviselés jelenlétét is. A domináns 8-as „írja elő” továbbá azt is, hogy meg kell tapasztalnia a siker kínálta jólét és a hatalom kölcsönhatását . Az ilyen élmény azonban mindig egyfajta spirituális „vizsgafeladat”, mi szerint tudni kell megosztani az élet adományait másokkal. Lett légyen szó anyagiakról, érzelmekről, szellemi táplálékról.

Ez utóbbiról a közönség is hálával sommázhatja, hogy sok szórakoztatató és felemelő élményt kaphattunk és kapunk Bács Ferenc színes és gazdag hivatása nyomán.

További munkásságához kiváló egészséget, erőnlétet kívánunk!

 

 

Erdélyi Lili Ada

 

 

 

 

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek