Szómagyarázatok az elemzésekben használt szakkifejezésekhez

Numerológia, számmisztika - E tudomány jelképrendszereként a számokat használjuk, viszont itt nem mennyiségi tartalmat határoznak meg, mint a matematikában, hanem a személyiség minőségi adottságait, lehetőségeit, . Egy-egy szám rendkívül gazdag jelentéstartalommal bír, ezért csupán pl. 1., 3., 7., 8., 9., stb.-ként igénytelen és felelőtlen általánosítás lenne bárkiről képet alkotni. Ebben az elemzési módszerben egészen mást jelent, ha egy képletben ugyanabból a számból pl. 1, 2, 3… db. jelenik meg. A képlet számait mindig konstellációban kell szemlélni és nem mellékes a pozitív vagy negatív aspektusuk sem. Az elemzésnél figyelembe vesszük a név betűinek jelentéstartalmát ugyanúgy, mint a számokét. Nem tehát véletlen a „Nomen est omen.” szólás!

Személyiség-térkép, numerológiai képlet, numeroszkóp, mátrix – A személyiség lelki, szellemi, fizikai adottságairól, lehetőségeiről, feladatairól, hivatásáról, stb. egyénre szabott információ-halmazt tár föl és mutat meg, mely óriási segítség lehet(ne)! az önismeret, társismeret, a pszichológia, a pedagógia, sőt a gyógyítás különböző területein.

Domináns szám – a születési dátum összevonásából nyert egyjegyű szám, mely a teljes személyiség-térkép fölállítását megelőzően is sok és meghatározó információval szolgál. Ez azonban csak felületes, mi több felelőtlen általánosítás az alaposan kidolgozott egyedi képlet eredményéhez viszonyítva!

Síkok – konstellációk, számok együttállásából megmutatkozó hatványozott erők, lehetőségek, és/vagy speciális szinergikus összefüggés a számok együttesének, így együttes hatásának jelentéstartalma szerint. Ugyanígy önálló jelentéssel bír az ún. hiányszám illetve az üres sík is.

Sorskód, sorsszám – A numerológia másik ága (Dan Millmann féle iskola)
Hasonlóképp nyerjük a sorskód meghatározását, mint a domináns számot, ám ez esetben először 2 jegyűre redukáljuk, majd az így kapott 2 elemet adjuk össze és e 2, 3 vagy 4 szám rendkívül gazdag jelentéstartalmából készíthetjük el a személyiség karaktere alapján, jelen életének hivatását, útvonalát a kalkulálható adottságokkal és a kivitelezést nehezítő tulajdonságokkal, körülményekkel a gazdagon informatív elemzést.

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek