Az asztrológia, a Tarot kártya, a grafológia, a kineziológia, a feng shui, a radiesztézia és „rokonaik” nem holmi divatos vásári cikkek vagy mutatványok. Bolygónkon évszázadokkal ezelőtt olyan nagy tudású mesterek voltak művelői, mint Ptolemaiosz, Placidus, Kepler, Nostradamus, Paracelsus, Schwickert... Ők a matematikával, filozófiával és orvostudománnyal együtt alkalmazták elsősorban az uralkodók megbízásából. Míg régebben a kiválasztottak zárt körökben juthattak e beavatásokkal járó ismeretekhez, ma már  - az ötödik dimenzióban - mindenki javát szolgálhatja ez a tudás. Jelentős honi mesterei, képviselői – Szepes Mária, Hamvas Béla, Baktay Ervin, Török Sándor, Jókai Mór, Bistey Zsuzsa és többen mások – megkérdőjelezhetetlenül beavatott tudósok. Tanítványaik tőlük csak azt vehették át, hogy e tudományok kizárólag morális alapokon nyugvó, felelősségteljes, megalapozott tudással gyakorolhatók és alkalmazhatók.

Itt jegyzendő meg, hogy a ma tanító tanítványaik, tudásukat titokban, mestereik otthonaiban és nem föltétlenül a jelenleg már akkreditált iskolákban szerezték meg.

 Célom e honlapon is:  A bulvár médiában népszerűsített  ún. "ezotéria" egyes helyeken brrr... "ezoterika" gyűjtőfogalommal illetett,  lilára színezett ködöt eloszlatni erről az igenis komoly, nagy múltú , megalapozott és önmagát beigazolni képes tudományról.  

Mint ahogyan a fent említett tudományterületek, így a szám-, és betűmisztika, avagy karakter-numerológia szintén nem hit kérdése. Ismeret és/vagy gyakorlati meggyőződés szükséges elfogadásához. Ez pedig a Teremtő által rendelkezésünkre bocsátott tudás, melyet őseink alkalmazási tapasztalatai már bizonyítottak. E rendszer „térképet” állít föl személyiségünkről az önismerethez, jelen földi utunk sorstervének érthetőbb követésében, viselhetőbb megélésében. Megértetni segít kötelező Keresztünket és rávilágít szabad választási lehetőségeinkre. Segít különböző szerepeinkben, kapcsolatainkban toleránsabban közlekedni, talentumainkat és hibáinkat egyaránt fölismerni, jóra fordítani…    

Hinni nem kell benne! Megbizonyosodni működéséről annál inkább érdemes! Valóban remek elemző módszer, ami az írásbeliség óta nem avult el, mint más "tudományosan" elfogadott és elismert tudományoknak felülmúlt területei.  E "légből kapott"-ként bélyegzett tudás azonban évszázadok alatt a körülötte változó korok aktuális nyelvi kifejezésében változott csak talán, de alapértékeiben nem. Illik végre beengedni a köztudatba azt a tényt, hogy minden más tudományt és mesterséget is lehet méltatlanul, alacsony szinten, és sok ismerettel, alázattal, igényesen is. 
Már divatja múlt az ilyen tanok lejáratásának, meg a "Hiszem, ha látom!" - degradáló hozzáállásnak. 2012. év vége óta napról napra egyre erősebben igazolódik be ennek fordítottja! Majd látod is, ha hiszed, de még jobb, ha meggyőződsz róla. Szóval, ne hidd csak úgy! Szerezz róla  ismeretet, tudást, bizonyságot Tiszta Forrásból!!!
 
Személyiség- és kapcsolatelemzésre jelentkezés:
Erdélyi Lili Ada +36-30-250-0336 - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Numerológia, számmisztika - E tudomány jelképrendszereként a számokat használjuk, viszont itt nem mennyiségi tartalmat határoznak meg, mint a matematikában, hanem a személyiség minőségi adottságait, lehetőségeit, . Egy-egy szám rendkívül gazdag jelentéstartalommal bír, ezért csupán pl. 1., 3., 7., 8., 9., stb.-ként igénytelen és felelőtlen általánosítás lenne bárkiről képet alkotni. Ebben az elemzési módszerben egészen mást jelent, ha egy képletben ugyanabból a számból pl. 1, 2, 3… db. jelenik meg. A képlet számait mindig konstellációban kell szemlélni és nem mellékes a pozitív vagy negatív aspektusuk sem. Az elemzésnél figyelembe vesszük a név betűinek jelentéstartalmát ugyanúgy, mint a számokét. Nem tehát véletlen a „Nomen est omen.” szólás!

Személyiség-térkép, numerológiai képlet, numeroszkóp, mátrix – A személyiség lelki, szellemi, fizikai adottságairól, lehetőségeiről, feladatairól, hivatásáról, stb. egyénre szabott információ-halmazt tár föl és mutat meg, mely óriási segítség lehet(ne)! az önismeret, társismeret, a pszichológia, a pedagógia, sőt a gyógyítás különböző területein.

Domináns szám – a születési dátum összevonásából nyert egyjegyű szám, mely a teljes személyiség-térkép fölállítását megelőzően is sok és meghatározó információval szolgál. Ez azonban csak felületes, mi több felelőtlen általánosítás az alaposan kidolgozott egyedi képlet eredményéhez viszonyítva!

Síkok – konstellációk, számok együttállásából megmutatkozó hatványozott erők, lehetőségek, és/vagy speciális szinergikus összefüggés a számok együttesének, így együttes hatásának jelentéstartalma szerint. Ugyanígy önálló jelentéssel bír az ún. hiányszám illetve az üres sík is.

Sorskód, sorsszám – A numerológia másik ága (Dan Millmann féle iskola)
Hasonlóképp nyerjük a sorskód meghatározását, mint a domináns számot, ám ez esetben először 2 jegyűre redukáljuk, majd az így kapott 2 elemet adjuk össze és e 2, 3 vagy 4 szám rendkívül gazdag jelentéstartalmából készíthetjük el a személyiség karaktere alapján, jelen életének hivatását, útvonalát a kalkulálható adottságokkal és a kivitelezést nehezítő tulajdonságokkal, körülményekkel a gazdagon informatív elemzést.

A szellemi jogvédelem hatályos törvényének ide vonatkozó paragrafusait és a honlap alkotóinak munkáját tiszteletben tartva a honlapról bármely téma, szereplők, szöveg vagy szövegrész, képanyagok bármilyen átvétele, fölhasználása a honlap alkotóival való írásos kapcsolatfölvételt követő írásbeli, jogtiszta megegyezéssel történhet. © 2017. remekemberek